*
logo
*

Jak vyjádřit: Omlouvám se...

PRE Vydáno dne 18.10.2019

Jak říci „Promiňte“ nebo „Je mi to líto“? A jak odpovědět „Nic se nestalo“ ?Jak vyjádřit: Omlouvám se…

Umět se omluvit je užitečné v každém jazyce. V dnešním článku si ukážeme několik základních způsobů omluvy v němčině.

Omlouvám se!

Prvním slovíčko je odvozeno od kořene die Schuld /ʃʊlt/ TTT. Sloveso entschuldigen /ɛntˈʃʊldɪɡn̩/ tedy doslova znamená něco jako “od-vinit”, zbavit viny, čili prominout, omluvit.
Kromě slovesa lze také použít tvar podstatného jména die Entschuldigung /ɛntˈʃʊldɪɡʊŋ/ , který je o něco formálnější.

Entschuldige, was hast du gesagt? TTT
Entschuldigung bitte, ich bin gleich zurück! TTT

Tato slova lze užít i při oslovení někoho neznámého – v češtině používáme výrazy typu “Promiňte…”, “Prosím Vás…”, “Dovolíte…” či “S dovolením…”

Entschuldigung, sind Sie Doktor House? TTT
Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? TTT
Entschuldigung, darf ich noch mal durch? TTT

V mluvené němčině (a někdy i psané, pro vyjádření hovorovosti) se setkáte se zkrácenou verzí 'tschuldigung!.

Das war mein Fuß, du Idiot! – 'tschuldigung! TTT

Sloveso entschuldigen lze použít s předmětem nebo zvratným zájmenem:

Ich entschuldige mich für gestern. TTT
Er hat gekommen und entschuldigt sich bei mir. TTT
Entschuldige dich sofort! TTT

To je mi líto!

Druhé vyjádření je odvozeno od slovesa leidtun /ˈlaɪ̯ttuːn/ TTT. To má odlučitelnou částici leid /laɪ̯t/ a používá se s dativem (3. pádem).

Er sagt, es tut ihm leid, aber ich glaube ihm nicht. TTT
Das muss dir nicht leidtun! TTT
Mein Hund ist gestern gestorben. – Das tut mir sehr leid! TTT

Promiňte!

Poslední vyjádření má základ ve slovese verzeihen /fɛɐ̯ˈt͡saɪ̯ən/ TTT, které lze užít jako rozkaz nebo ve tvaru podstatného jména Verzeihung /fɛɐ̯ˈt͡saɪ̯ʊŋ/. Obojí je však dnes považováno za formální a poněkud zastaralé.

Verzeihung, ich habe Sie nicht gesehen! TTT
Verzeihen Sie mir, dass ich Sie unterbrochen habe. TTT
Verzeihe, ich muss jetzt gehen. TTT

Jinak však sloveso verzeihen užíváme běžným způsobem.

Sie wollte ihm verzeihen, aber sie hat es nicht geschafft. TTT
Das verzeihe ich dir niemals! TTT

Nic se neděje!

Chceme-li na omluvu odpovědět, že je vše v pořádku a nic se neděje, použijeme např. spojení Macht nichts! /ˈmaxt nɪçt͡s/ , které je vlastně zkrácenou verzí “Das macht mir nichts aus.” Sloveso ausmachen znamená – kromě jiného – právě “vadit, nevyhovovat”.

Es tut mir schrecklich leid! – Macht nichts! TTT
Entschuldige, ich sollte es nicht sagen. – Ach, komm, macht nichts! TTT

Existují samozřejmě i jiné reakce na omluvu:

Bitte! /ˈbɪtə/ TTT
Kein Problem. /kaɪ̯n pʁoˈbleːm/ TTT
Keine Ursache. /ˈkaɪ̯nə ˈuːɐ̯ˌzaxə/ TTT
Passt schon. /past ʃoːn/ TTT
Schon gut. /ʃoːn guːt/ TTT
Nichts passiert. /nɪçt͡s paˈsiːɐ̯t/ TTT
OK / Alles in Ordnung. /ˈaləs ɪn ˈɔʁdnʊŋ/ TTT

Das ist doch kein Problem. TTT
Du brauchst dich dafür nicht zu entschuldigen. TTT
Halb so schlimm. / Es ist wirklich nicht so schlimm. TTT
Das kann doch jedem (ein)mal passieren. TTT
Mach' dir nichts draus. TTT

Shrnutí

Omlouvat se v němčině můžeme např. pomocí slovesa entschuldigen či poněkud zastaralejší varianty verzeihen, nebo třeba Es tut mir leid!.
Odpovědí může být kupříkladu Macht nichts, Kein Problem či obyčejné anglické OK.

V angličtině se nejčastěji setkáte s výrazy Sorry, Excuse me či Pardon. Více se dozvíte jako vždy na Help for English.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Jak vyjádřit "Omlouvám se..."

Umíte se omluvit nebo na omluvu odpovědět?

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: Děkuji! - Není zač.

Jak lze v němčině poděkovat a co na poděkování odpovědět.

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: Souhlasím!

Jak říci „Dohodnuto!“, „Samozřejmě!“, „V žádném případě!“ nebo třeba „Je mi to fuk!“?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů