*
logo
*

Jak vyjádřit: Omlouvám se...

PRE Vydáno dne 18.10.2019

Jak říci „Promiňte“ nebo „Je mi to líto“? A jak odpovědět „Nic se nestalo“ ?Jak vyjádřit: Omlouvám se…

Umět se omluvit je užitečné v každém jazyce. V dnešním článku si ukážeme několik základních způsobů omluvy v němčině.

Omlouvám se!

Prvním slovíčko je odvozeno od kořene die Schuld /ʃʊlt/ TTT *1. Sloveso entschuldigen /ɛntˈʃʊldɪɡn̩/ tedy doslova znamená něco jako “od-vinit”, zbavit viny, čili prominout, omluvit.
Kromě slovesa lze také použít tvar podstatného jména die Entschuldigung /ɛntˈʃʊldɪɡʊŋ/ , který je o něco formálnější.

Entschuldige, was hast du gesagt? TTT *2
Entschuldigung bitte, ich bin gleich zurück! TTT *3

Tato slova lze užít i při oslovení někoho neznámého – v češtině používáme výrazy typu “Promiňte…”, “Prosím Vás…”, “Dovolíte…” či “S dovolením…”

Entschuldigung, sind Sie Doktor House? TTT *4
Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? TTT *5
Entschuldigung, darf ich noch mal durch? TTT *6

V mluvené němčině (a někdy i psané, pro vyjádření hovorovosti) se setkáte se zkrácenou verzí 'tschuldigung!.

Das war mein Fuß, du Idiot! – 'tschuldigung! TTT *7

Sloveso entschuldigen lze použít s předmětem nebo zvratným zájmenem:

Ich entschuldige mich für gestern. TTT *8
Er hat gekommen und entschuldigt sich bei mir. TTT *9
Entschuldige dich sofort! TTT *10

To je mi líto!

Druhé vyjádření je odvozeno od slovesa leidtun /ˈlaɪ̯ttuːn/ TTT *11. To má odlučitelnou částici leid /laɪ̯t/ a používá se s dativem (3. pádem).

Er sagt, es tut ihm leid, aber ich glaube ihm nicht. TTT *12
Das muss dir nicht leidtun! TTT *13
Mein Hund ist gestern gestorben. – Das tut mir sehr leid! TTT *14

Promiňte!

Poslední vyjádření má základ ve slovese verzeihen /fɛɐ̯ˈt͡saɪ̯ən/ TTT *15, které lze užít jako rozkaz nebo ve tvaru podstatného jména Verzeihung /fɛɐ̯ˈt͡saɪ̯ʊŋ/. Obojí je však dnes považováno za formální a poněkud zastaralé.

Verzeihung, ich habe Sie nicht gesehen! TTT *16
Verzeihen Sie mir, dass ich Sie unterbrochen habe. TTT *17
Verzeihe, ich muss jetzt gehen. TTT *18

Jinak však sloveso verzeihen užíváme běžným způsobem.

Sie wollte ihm verzeihen, aber sie hat es nicht geschafft. TTT *19
Das verzeihe ich dir niemals! TTT *20

Nic se neděje!

Chceme-li na omluvu odpovědět, že je vše v pořádku a nic se neděje, použijeme např. spojení Macht nichts! /ˈmaxt nɪçt͡s/ , které je vlastně zkrácenou verzí “Das macht mir nichts aus.” Sloveso ausmachen znamená – kromě jiného – právě “vadit, nevyhovovat”.

Es tut mir schrecklich leid! – Macht nichts! TTT *21
Entschuldige, ich sollte es nicht sagen. – Ach, komm, macht nichts! TTT *22

Existují samozřejmě i jiné reakce na omluvu:

Bitte! /ˈbɪtə/ TTT *23
Kein Problem. /kaɪ̯n pʁoˈbleːm/ TTT *24
Keine Ursache. /ˈkaɪ̯nə ˈuːɐ̯ˌzaxə/ TTT *25
Passt schon. /past ʃoːn/ TTT *26
Schon gut. /ʃoːn guːt/ TTT *27
Nichts passiert. /nɪçt͡s paˈsiːɐ̯t/ TTT *28
OK / Alles in Ordnung. /ˈaləs ɪn ˈɔʁdnʊŋ/ TTT *29

Das ist doch kein Problem. TTT *30
Du brauchst dich dafür nicht zu entschuldigen. TTT *31
Halb so schlimm. / Es ist wirklich nicht so schlimm. TTT *32
Das kann doch jedem (ein)mal passieren. TTT *33
Mach' dir nichts draus. TTT *34

Shrnutí

Omlouvat se v němčině můžeme např. pomocí slovesa entschuldigen či poněkud zastaralejší varianty verzeihen, nebo třeba Es tut mir leid!.
Odpovědí může být kupříkladu Macht nichts, Kein Problem či obyčejné anglické OK.

V angličtině se nejčastěji setkáte s výrazy Sorry, Excuse me či Pardon. Více se dozvíte jako vždy na Help for English.

Překlad:
 1. vina, dluh
 2. Promiň, co jsi říkal?
 3. Omluvte mne, prosím, budu hned zpátky!
 4. Promiňte, jste doktor House?
 5. Prosím Vás, mohl byste mi říci, kolik je hodin?
 6. Dovolíte, mohu projít?
 7. To byla moje noha, ty idiote! – Soráč!
 8. Omlouvám se za včerejšek.
 9. Přišel a omluvil se mi.
 10. Okamžitě se omluv!
 11. být líto
 12. Říkal, že ho to mrzí, ale já mu nevěřím.
 13. To tě nemusí mrzet!
 14. Včera mi umřel pes. – To je mi moc líto!
 15. prominout, odpustit
 16. Promiňte, neviděl jsem Vás.
 17. Promiňte, že jsem Vás přerušil.
 18. Promiň, už musím jít.
 19. Chtěla mu odpustit, ale nezvládla to.
 20. To ti nikdy neodpustím!
 21. Hrozně mne to mrzí! – To nic./To nevadí.
 22. Promiň, neměl jsem to říkat. – Ále, prosímtě, nic se nestalo!
 23. Ale prosím Vás! To je v pořádku!
 24. Žádný problém. / V pohodě. / V klidu.
 25. Žádný problém. / V pohodě. / V klidu
 26. V pohodě. / V pořádku.
 27. V pohodě. / V pořádku. / Nic se nestalo.
 28. Nic se nestalo.
 29. To je v pořádku. / Nic se neděje.
 30. Žádný problém. / V pohodě. / V klidu.
 31. Nemusíš se za to omlouvat.
 32. Jo, dobrý. (doslova: Jen napůl tak zlé. / Opravdu to není tak zlé.)
 33. To se může stát každému.
 34. V pohodě. / Kašli na to. / Nelam si s tím hlavu.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Jak vyjádřit "Omlouvám se..."

Umíte se omluvit nebo na omluvu odpovědět?

ELEMENTARY

Jak vyjádřit: Jít, chodit, běhat...

Jak říci „Běž!“, „Půjdeme…“ nebo třeba „Jak se dostanu k divadlu?“

ELEMENTARY

Test: Jak vyjádřit "Jít, chodit, běhat..."

Umíte správně používat slovesa spojená s „chozením“?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář