Porovnávání

Vydáno dne 07.11.2019

Jak v němčině porovnávat pomocí přídavných jmén a příslovcí.Porovnávání pomocí přídavných jmen a příslovcí

Při porovnávání můžeme chtít vyjádřit, že jsou věci na stejné úrovni, nebo že se liší (větší, menší než…).
Kromě správného tvaru přídavných jmen a příslovcí, které jsme si probrali v předchozím článku, budeme potřebovat několik spojek.
V druhé části článku se podíváme na další použití 3. stupně adjektiv a adverbií.

Stejný

Při stejné míře nějaké vlastnosti použijeme spojky so TTT – wie TTT.

Meine Mutter ist so alt wie mein Vater. TTT
Sie waren so überrascht wie wir. TTT
Wir müssen so schnell wie möglich fahren. TTT

Samozřejmě lze použít i záporné vyjádření.

Hans ist nicht so groß wie Martina. TTT
Niemand ist so klug wie ich! TTT
Es ist nicht so schlimm wie du denkst. TTT

Větší / menší než…

Při různé míře vlastností užijeme spojku als TTT.

Wie kannst du langsamer als dein kleiner Bruder sein? TTT
Ist Mia älter als Andrea? TTT
Er ist später als alle anderen gekommen. TTT

Při udávání nižší míry vlastnosti použijeme slovíčka weniger či minder + první stupeň přídavného jména/příslovce.
Tento způsob užijeme především v případě, že nechceme použít opak daného přídavného jméno či příslovce (konkrétně zde “línější” a “mírnější”).

Sind Jungen wirklich weniger fließig als Mädchen? TTT
Meine Eltern waren immer minder streng mit meinem Bruder als mit mir. TTT

Srovnání můžeme ještě dále upřesnit například těmito slovy:

Er war diesmal viel besser als seine Freunde. TTT
Wir sind weitaus früher als Herr Lodge gegangen. TTT
Er hat seine Ehefrau für eine weit ältere Frau verlassen. TTT
Ja, ich brauche ein wenig mehr Zeit als du, aber das heißt nicht, ich bin ein Dummkopf. TTT

3. stupeň

Chceme-li říci, že je např. někdo největší z nás apod., použijeme předložku von či unter.

Er ist der größte von uns. TTT
Sie ist die hübscheste unter ihnen. TTT

Absolutní superlativ (elativ)

Někdy použijeme 3. stupeň, aniž bychom danou věc s něčím srovnávali – chceme tím prostě jen vyjádřit vysokou míru dané vlastnosti.

Přídavná jména

Určitý člen se v takovém případě často vynechává; ve výjimečných případech se může objevit i člen neurčitý.

Wir hatten gestern (das) prächtigste Wetter. TTT
Mein liebster Vater, ich danke dir! TTT
Ich habe tollstes Buch gelesen. TTT
Dafür würden wir modernste Maschinen brauchen. TTT

Příslovce

U příslovcí použijeme k vytvoření elativu koncovku -stens či -st.

Komm spätestens um neun Uhr. TTT
Es kostet höchstens 30 Euro. TTT
Er konnte sich wenigstens entschuldigen! TTT
Sie muss mindestens 70 Jahre alt sein. TTT
Ich danke Ihnen bestens! TTT

Danke für Ihren Vortrag – das war höchst interessant! TTT
Machen Sie sich keine Sorgen, ich will es möglichst bald erledigen. TTT
Wir möchten euch herzlichst danken. Wir haben hier eine wunderschöne Woche verbracht. TTT

Musíme tedy rozlišovat obyčejný superlativ (porovnání s jinými) a elativ (jen zdůraznění vysoké míry vlastnosti):

Er kam am spätestens (von allen). TTT
Komm spätestens um zehn Uhr! TTT

Sie hat immer am schnellsten (von allen) gearbeitet. TTT
Sie hat immer schnellsten gearbeitet. TTT

Zesílení

Jak obyčejný superlativ, tak elativ lze zesílit kupříkladu těmito výrazy:

Das war bei weitem der leckerste Kuchen, dass ich je gegessen habe. TTT
Wir haben die eindeutig einfachste Lösung gewählt. TTT
Sie hat die denkbar eindrucksvollste Arie gesungen. TTT
Schaukeln ist für meine Tochter das Allerschönste. TTT

Účinku podobného elativu lze dosáhnout i jinými výrazy:

Das Wetter war sehr schön. TTT
So etwas ist höchst selten, oder? TTT
Es ist überaus wichtig genug Schlafen haben. TTT
Ich finde das Chinesisch ungemein interessant. TTT

Die letzte Entdeckung war besonders wertvoll. TTT
Ich würde es kaufen, aber es ist schrecklich / furchtbar teuer, weißt du? TTT
Die Verkäuferin im Laden war riesig nett zu uns. TTT

Jak zacházet s přídavnými jmény a příslovci v angličtině, jak porovnávat a jak užívat elativ, se dočtete v příslušných sekcích na Help for English:

Přepis bublinkové nápovědy: