Jak na to - Zjednodušená četba

Vydáno dne 26.04.2024

Co je to „zjednodušená četba“ a jaký má přínos pro studium němčiny?



Zjednodušená četba

Jedním ze základních dovedností, které musíte jako student němčiny zvládnout, je čtení. Jsou dva základní typy čtení a to 1) čtení za účelem získávání informací a 2) čtení pro potěšení. Oba typy jsou nezbytně důležité pro rozvoj našich jazykových schopností. Bohužel, čtení pro potěšení je v procesu výuky němčiny velmi často zanedbáváno. Když student něco čte v učebnici, je to většinou pouze proto, aby dokázal správně odpovědět na otázky pod textem. A přitom jsme se se čtením pro potěšení setkávali již daleko dříve, jako děti. Příběhy, pohádky, verše, první romány, to vše nás provázelo po celé naše dětství a pomáhalo nám osvojit si náš vlastní jazyk. Proč bychom nyní, když se učíme jazyk cizí, měli celou tuto etapu přeskočit?

Řekněme, že jste na úrovni Elementary či Pre-Intermediate. Kdybyste se ale vydali do knihkupectví a koupili si knihy, které čtou německé, rakouské nebo švýcarské děti, zjistili byste, že jazyk, který je tam použitý, je pro vás ještě příliš složitý. Třeba pohádky bratří Grimmů či Hanse Christiana Andersena – moc se z těchto krásných dětských knih nenaučíte, spíše začnete mít chuť se vším praštit. Co tedy dělat?

Pro potřeby studentů němčiny existuje tzv. zjednodušená četba.

O co se jedná? Jsou to knihy psané tak, aby jim student rozuměl.

Pojďme se na zjednodušenou četbu podívat blíže.

GRADED – stupňovaná úroveň

Knížkám psaným zjednodušenou němčinou se říká různě, ale většinou je v internetových obchodech naleznete pod anglickým názvem GRADED READERS nebo EASY READERS (některá nakladatelství používají ale i německé označení “Gestaffelte Lektüren” nebo “Leicht zu lesen”). Slovíčko GRADED znamená, že jednotlivé tituly jsou zařazeny do různých úrovňových stupňů pokročilosti. Nakladatelství, která tyto knihy vydávají, nabízejí většinou celou škálu úrovní, od naprostých začátečníků až po pokročilé. Každý stupeň má omezenou slovní zásobu (celkový počet různých slov, tzv. headwords, která jsou v knize použita). Počty slov se mírně liší u různých nakladatelství, níže uvedené jsou pouze orientační (stejně tak se liší i pojmenování úrovní). Připomínáme, že počet slov neudává délku knihy ve slovech, ale to, jak širokou slovní zásobu obsahují:

STARTER (A0) – cca 50 – 300 slov

ELEMENTARY (A1) – cca 200 – 600 slov

PRE-INTERMEDIATE (A2) – cca 300 – 1400 slov

INTERMEDIATE (B1) – cca 800 – 2000 slov

UPPER-INTERMEDIATE (B2) – cca 1400 – 3000 slov

ADVANCED (C1) – cca 2400 – 4000 slov

Více k jednotlivým úrovním němčiny naleznete zde.

Už v knížkách pro úroveň ELEMENTARY (A1) zjistíte, že je možné přečíst si zajímavý příběh a přitom vám postačí zcela základní slovní zásoba cca 400 slov.

Úroveň se ale netýká jen slovní zásoby, ale i gramatiky. Na úrovni STARTER jsou většinou použity jen základní přítomné časy (úplný začátečník si tedy může přečíst příběh vyprávěný v přítomném čase), základní větná struktura apod. Se zvyšujícími se úrovněmi se zvyšuje i gramatická komplexita, přibývají různé druhy vedlejších vět, další časy, vyjadřování budoucnosti, slovesné tvary atd.

Typy zjednodušené četby

Podíváte-li se do katalogů zjednodušené četby, uvidíte zhruba následující typy těchto GRADED READERS:

Zjednodušená klasika

Máte-li rádi literaturu obecně, určitě vás zaujme tato skupina knížek. Najdete zde zjednodušené romány jako Wilhelm Tell, Tristan und Isolde, Nibelungen, Kaspar Hauser, díla která napsali E.T.A Hoffmann, Theodore Fontane, Theodor Storm či Franz Kafka a další slavné německé, rakouské, švýcarské i světové romány. Tuto volbu si jistě oblíbí i středoškoláci, kteří si tak mohou přečíst knihy, o kterých mluví v hodinách českého jazyka a literatury. Přečtením zjednodušené verze v němčině se sice nemůže rovnat originálu, ale i tak je to velmi přínosné – procvičíte si němčinu a zároveň si rozšíříte svůj všeobecný rozhled. Teď nechceme studenty navádět, aby švindlovali a povinnou četbu četli ve zjednodušené formě… ale chcete-li dílo relativně dobře znát a přitom se vyhnout louskání stovek stránek hustého a pro mnohé nezáživného textu, zjednodušená četba přijde vhod.

Zjednodušená současná literatura

Pokud nedáte na klasiku, ale spíše preferujete moderní romány, i vy si přijdete na své. Mezi zjednodušenou literaturou najdete např. thrillery, detektivky, sci-fi, romantiku… prostě ten typ literatury, na který jste zvyklí ze své knihovničky. Převyprávěná verze vám umožní vychutnat si napínavý či zajímavý příběh v němčině.

Původní díla

Kromě “zjednodušených děl” vám nakladatelství nabídnou i poměrně široký sortiment knih, které byly původně napsány pro tento účel. Autor knihy už od začátku příběh psal tak, aby mu rozuměl student dané úrovně. Nebudete si tedy pravděpodobně vybírat podle názvu díla a autora, jako u výše uvedených dvou skupin. Bude se jednat o zcela neznámé autory a neznámé knihy. Mnohé taková kniha na pultu knihkupectví na první pohled nezaujme, ale takové knihy mají mnoho výhod. Hlavní z nich je, že je to příběh neznámý. V porozumění příběhu vás nebude ovlivňovat to, že jste už o knize slyšeli, že jste ji kdysi viděli ve filmové podobě apod. Převyprávěné romány mají i tu nevýhodu, že převyprávěním se ztratí velká část hodnoty původního díla. To u této původní četby nehrozí.

Pohádky

Pro menší jsou určeny i jednoduchou němčinou napsané pohádky. Rádi po nich ale sahají i dospělí. Přečíst si budete moci klasické pohádky (o Sněhurce, o Šípkové Růžence…) ale i další díla určená dětem (Till Eulenspiegel) TTT *1.

Jak s knihami pracovat

Chcete-li se učit pomocí těchto knih, je dobré vědět, jak na to.

Číst a číst

První možnost, kterou máte, je prostě číst. Nepřistupujte k tomu jako k učení, ale prostě si knížku přečtěte pro potěšení. To je to hlavní. Pokud si vhodně zvolíte knihu pro svoji úroveň, nebudete se muset zastavovat nad nesrozumitelnými gramatickými strukturami či hodiny listovat ve slovnících. Tu a tam jistě najdete neznámé slovíčko, ale jeho význam nemusí být k pochopení děje knihy vůbec důležitý, nebo si ho sami snadno odvodíte z kontextu. Budete-li si jen tak číst, stihnete si takovou knihu přečíst za jednu až dvě hodiny.

Má to ale smysl, když se z knihy nic nenaučím? Kdo říká, že nenaučíte? Hodinu budete trávit tím, že čtete a rozumíte v cizím jazyce. Známá slovíčka se vám budou vrývat do paměti, zažijete si jejich přesný význam a způsob použití. Aniž byste se o to snažili, naučíte se používat správné předložkové vazby, správný slovosled ve větách, správné slovesné časy apod. Samozřejmě jde stále jen o “receptivní” dovednost (pouze přijímáte, ale nic nevytváříte). Pokud ale četba není to jediné, co pro svoji němčinu děláte, zjistíte, že tato činnost přináší plody. Zlepšovat se bude vaše vyjadřování mluvené i psané.

Hlavní přínos vidím v tom, že při takovém čtení nemá člověk čas nic překládat do češtiny. Naučíte se tedy význam vnímat přímo z německé věty, aniž byste neustále používali češtinu jako “přestupní stanici”. Budete tedy na dobré cestě k tomu, o čem lidé tak často mluví – budete se učit MYSLET V NĚMČINĚ. I díky tomu si budete takovou četbu výborně užívat!

Číst a učit se

K četbě se ale můžete postavit i tak, že se opravdu vědomě učíte němčinu. Můžete se zastavovat u neznámých slov, vyhledávat si je ve slovníku, zapisovat si věty, ve kterých slova byla použitá. Projít si jednu kapitolu knížky potom zabere daleko déle, ale výborně si tak rozšíříte slovní zásobu.

Většina knih psaných pro studenty obsahuje i jazyková cvičení. Některá jsou koncipována spíše jako utvrzení v tom, že jste děj knihy pochopili – někdy i po každé kapitole si můžete odpovědět na otázky prověřující porozumění. Některá cvičení se zaměřují na jazyk – slovní zásobu a gramatiku obsaženou v jednotlivých kapitolách či v celé knize. V některých knihách najdete i otázky k diskusi a zadání písemných prací založených na tématech obsažených v knize. To samozřejmě nejvíce přijde vhod při práci s knihou ve škole, ale zkusit si napsat úvahu apod. mohou i ti ostatní. Při mluvních a písemných cvičeních totiž budete automaticky používat některé výrazy, na které jste v knize narazili.

Číst a poslouchat

Většina těchto knih již v dnešní době obsahuje příbalové CD, které obsahuje celý text knihy čtený rodilým mluvčím, a to rychlostí, která odpovídá zvolené úrovni. Pořídíte-li si tedy knihu s CD, máte dvě možnosti:

CD lze poslouchat v průběhu čtení. To Vám pomůže osvojit si správnou výslovnost slov, všimnout si oslabování a vázání slov, slovního a větného přízvuku, německé intonace apod. Nahrávky můžete imitovat, tedy zkusit si vždy větu poslechnout a potom ji přečíst nahlas tak, aby se vaše výslovnost co nejvíce podobala nahrávce.

Příjemnější bude jistě poslouchání nahrávky jen tak. Často se lidé ptají, jestli nevím o nějaké knize, kde by bylo CD se slovíčky a frázemi česky / německy. Prý by se jim to hodilo např. na cestu do práce apod. Tento typ učení nelze moc doporučit. Co můžete cestou v městské dopravě poslouchat, jsou právě tyto převyprávěné příběhy. Budete tak v kontaktu s celými větami. Věty budou pro vás srozumitelné a budou dávat smysl. V tom je poslech audioknih lepší než poslech vytržených slov a vět s překladem. Pokud vám přijde, že tímto způsobem se nic nenaučíte, jste na omylu. Opět na vás bude nenásilně působit přirozená němčina. Podvědomě si zvyknete na způsob německé výslovnosti, intonace apod. Tento typ poslechu opět vede k výše zmíněnému MYŠLENÍ V NĚMČINĚ. Nebudete se učit překládat do češtiny/z češtiny, ale rozumět mluvenému slovu tak, jak je.

Nakladatelství a edice

Výběr zjednodušené literatury není v němčině bohužel tak pestrý jako třeba v angličtině, ale i zde máte na výběr poměrně dost titulů.

CIDEB

Osobně nejlepší zkušenost mám s knihami z italského nakladatelství CIDEB (v angličtině vydáváno jako BLACK CAT). Jsou samozřejmě psané i nahrané rodilými mluvčími (ne Italy). Kromě příběhu samotného jsou mezi kapitolami vložené různé faktické články, informace o autorovi, o historickém pozadí příběhu, o místech, kde se děj odehrává apod. V knihách jsou desítky cvičení, vždy po každé kapitole. Cvičení vám mohou pomoci i s přípravou na mezinárodní jazykové zkoušky. Každá kniha obsahuje přiložené CD s nahrávkou. Rozsah knih bývá od zhruba 70 stran (úroveň A1) po 130 – 160 stran (úroveň B1 – B2).
Klíč k cvičením bohužel nenajdete přímo v knihách, ale lze si ho stáhnout po registraci webu vydavatelství. I přes poněkud vyšší cenu CIDEB velice doporučuji. Jde pravděpodobně o nejlépe propracované knihy se zjednodušenou četbou, které jsou v současné době k sehnání.

Recenzi na celou řadu si budete moci v budoucnu přečíst na našich stránkách.

Celý katalog knih CIDEB najdete zde

Eli Lektüren

Toto vydavatelství nabízí tituly podobné kvality jako CIDEB. S jednoduchými krátkými příběhy všeho druhu se zaměřuje převážně na dětské a dospívající čtenáře, ale i dospělí tu pro sebe něco najdou. Knihy obsahují všechna možná cvičení směřující k mezinárodním zkouškám, a také doplňující informace k tématu. Každá kniha obsahuje přiložené CD s nahrávkou. Rozsah knih bývá od zhruba 32 (úroveň A0) po 120 stran (úroveň B1). Katalog si můžete prohlédnout zde, propagační video (v angličtině) zde.

La Spiga modern languages

Dalším nakladatelstvím, s jehož knihami se můžete setkat, je (opět italské) La Spiga. Na rozdíl od CIDEB jsou jejich knížky spíše kratší a neobsahují nahrávku. Formát je vždy jedna stránka textu + jedna cvičení (ta ale ne vždy souvisí s textem), celkem tak dostanete u kratších knih asi jen 15 stránek textu.
Jejich web bohužel nefunguje, takže na nabídku knih se můžete podívat třeba na Amazonu.

Nakladatelství existuje samozřejmě více, třeba Easy Readers (Leicht zu lesen). Vlastní zjednodušené knihy má i Goethe Institut, Hueber, Klett apod, ale ne u všech jsou knihy jednoduše k dispozici (někdy je obtížné sehnat knihy mimo německy mluvící země, což je poněkud paradoxní).

Co si vybrat?

To je velice individuální. Někoho baví číst cokoli a rád si v cizím jazyce přečte i věci, které by v češtině nečetl (já si takhle přečetl svou první detektivku v životě), jiný dává přednost žánru, který mu je blízký v mateřském jazyce. Četba by vás měla bavit, motivovat apod. Výběr je myslím dostatečně velký.

Které nakladatelství je nejlepší?

Možná si řeknete, že možností výběru je až příliš – stovky různých knih! Při bližším pohledu do katalogů zjistíte, že některá díla se objevují u několika nakladatelství zároveň, obzvláště klasická literatura. Tituly jako Sandmann nebo Peter Schlemihl najdete minimálně ve dvou různých edicích, stejně tak slavného Wilhelma Tella a další. Které nakladatelství si tedy vybrat? Určitě se podívejte blíže na ‘level’ (Niveau, úroveň) knihy. Často se stává, že každé nakladatelství má danou knihu vyprávěnou pro jinou úroveň pokročilosti. Volba je potom jednoduchá – vyberete si tu, která nejvíce sedí vám.

Ač jsme výše jednotlivá nakladatelství více či méně zhodnotili, obecně nelze říci, že by některé nakladatelství mělo vysloveně špatné knihy. Každé má svá specifika a nakonec nejdůležitější je vždy to, aby vás četba bavila. Někomu vyhovuje samotný text, jiný ocení přidanou hodnotu přiložených cvičení.

Kde si převyprávěnou literaturu pořídit?

Pokud se mi vás podařilo naladit a vy se vydáte do odborného knihkupectví nebo na e-shop, zjistíte, že přeci jen je to záležitost drahá – jedna kniha s CD stojí okolo 120 – 220 Kč. Je tedy výhodnější si tyto knížky půjčovat. Kde?

a) Navštivte městskou knihovnu – ve větších městech budou určitě tyto knihy k dispozici, v menších můžete využít služby meziknihovních výpůjček (zaplatíte určitý poplatek, ale vyjde vás to pořád o dost levněji, než kdybyste knihy měli kupovat). V Praze je potom samozřejmě poměrně rozsáhlá knihovna Goethe Institutu. Některé knihovny už nabízí i možnost elektronického vypůjčení knih, takže máte-li vhodné zařízení, je to ta úplně nejjednodušší ces­ta.

b) Pokud jste příznivci moderních technologií, můžete si koupit elektronickou verzi knihy, která bývá o mnoho levnější.

Převyprávěná literatura

vs. zrcadlové knihy

Nakonec musíme zmínit ještě rozdíl mezi převyprávěnými knížkami a tzv. zrcadlovou literaturou. Zrcadlová literatura, to jsou knihy psané tak, že vlevo je vždy stránka v němčině a vpravo je text přeložený do češtiny. Takové knihy zásadně pro učení ani čtení nedoporučujeme, přínos pro studenta němčiny mají mizivý, alespoň v porovnání s knihami, o kterých jsme v tomto článku mluvili. Proč?

Zrcadlové knihy nejsou psané pro studenty. Jedná se většinou o plná díla, která nebyla zjednodušená. Styl, gramatika, slovní zásoba tedy vůbec neodpovídá potřebám studentů. Takovému příběhu student většinou vůbec nerozumí a musí se dívat vpravo na český překlad. Slovíčka, která najde, jsou jen zřídka vhodná pro každodenní používání, a tak i když vám tu a tam nějaké slovo zůstane v paměti, nebudete ho stejně pravděpodobně mít kde použít. Navíc opírání se o český překlad zcela zazdí jakékoliv snahy vašeho mozku naučit se rozumět přímo v němčině. Je to potom podobné jako dívat se na film s českými titulky – člověk přestane vnímat němčinu a snažit se jí rozumět, a jen čte a čte české titulky.

Máte-li tedy strach, že knížka pouze v němčině by pro vás byla moc těžká, tím, že si koupíte zrcadlovou knihu, svůj problém nevyřešíte. Kupte si raději knížky pro naprosté začátečníky a čtěte a čtěte a čtěte. Budete-li zvládat tento level, postupte na další a opět čtěte a čtěte a čtěte. Postupně takto dojdete až k těm nejtěžším knížkám. Odtamtud je to už malý krůček k opravdovým knihám, k originálům. To už je ale zcela jiný svět.
Jak dlouho vám tato cesta bude trvat, je velice individuální. Kdo čte denně, může začít s jednoduššími originály již třeba po roce stráveném se zjednodušenou četbou.


Větší část textu tohoto článku jsme převzali z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením Marka Víta.

Překlad:
  1. zde není od věci zmínit, že toto klasické dílo bylo původně určeno dospělým
Přepis bublinkové nápovědy: