Mein Deutsch

Test: Das Haus

ELEMENTARY Vydáno dne 18.07.2023

Test určený začátečníkům na téma “dům a jeho části”.  1. Ich habe Blumen in meinem ________.

  2. Unser neues Auto parken wir in der ________.

  3. In der ________ koche ich gern für meine Familie.

  4. Aus dem ________ sehe ich die Straße.

  5. Max ist im ________ und sieht fern.

  6. Bitte bring die Getränke in den ________ . Dort ist es kalt.

  7. Wo ist Hans? – Er ist im ________ und duscht sich.

  8. Sei bitte vorsichtig! Du kannst auf der ________ fallen.

  9. Jemand klingelt. Kannst du die ________ öffnen, bitte?

  10. Er geht in sein ________ schlafen.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Das Haus

V tomto článku se podíváme na základní slovní zásobu spojenou s domem a jeho částmi.

ELEMENTARY

Test: Die Stadt

Test určený začátečníkům na téma “město”.

INTERMEDIATE

Test: Modální slovesa v minulém čase

Zkuste si, zda umíte správně použít tvary modálních sloves v préteritu a perfektu.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář