*
logo
*

Gramatika

STARTER

Imperativ - Rozkazovací způsob

Kdo by nechtěl dávat jen rozkazy či něco přikazovat. Tady jsou pravidla pro ovládnutí rozkazovacího způsobu v německém jazyce. Pokračování článku »
PRE

Reihenfolge der Satzglieder (Wortstellung im Hauptsatz)

Tento článek o slovosledu v německé větě bezprostředně navazuje na článek Leny z 13.9.2008. Pokračování článku »
ALL LEVELS

Přehled německých předložek.

Jak už bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, předložky určují pád následujícího větného členu. Známe předložky s druhým, třetím a čtvrtým pádem nebo předložky s třetím a čtvrtým pádem. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Místní předložky se 3. nebo 4. pádem (Lokale präpositionen - Wechselpräpositionen)

Následující předložky se pojí se třetím pádem (Dativ) pokud vyjadřují místo – Ort (odpovídáme na otázku kde – wo), nebo se čtvrtým pádem (Akkusativ), vyjadřují-li směr – Richtung (odpovídáme na otázku kam – wohin). Pokračování článku »
STARTER

Místní předložky s 2., 3. a 4. pádem (Lokale Präpositionen mit Genitiv, Dativ und Akkusativ)

Už v prvních lekcích se na školách a v kurzech studenti učí předložky pojící se místním určením, takže je to pro většinu čtenářů jen pro přehlednost a zopakování. Dnes předložky s druhým, třetím a čtvrtým pádem. Pokračování článku »
STARTER

Předložky časové - Temporale Präpositionen 2

V souvislosti s prvním článkem o předponách si dnes představíme předložky, které jsou vztažené k určitému časovému údaji (Zeitpunkt) Pokračování článku »
STARTER

Předložky časové - Temporale Präpositionen 1

Podobně jako v češtině se i v němčině používají stejné předložky v různých situacích (určení místa a času, vazba se slovesem atd.). Jako první si představíme předložky pro dobu trvání (Zeitdauer). Pokračování článku »
PRE

Minulý čas v německém jazyce - préteritum

Dnes bude v návaznosti na článek o perfektu řeč o druhém způsobu vyjádření minulého času a to préteritu.

Pokračování článku »
UPPER

Zustandspassiv a Passiv-Ersatzformen

Jak již bylo slíbeno, dnes se podíváme na tzv. Zustandspassiv a jiné formy, vyjadřující pasivní děj aktivní formou.

Pokračování článku »
ELEMENTARY

Minulý čas v německém jazyce - perfektum

Minulý čas lze v německém jazyce vyjádřit třemi způsoby. Existují dva minulé časy (perfektum a preteritum) a jeden předminulý (plusquamperfek­tum). Dnes si povíme o perfektu. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Trpný rod v čase minulém a budoucím

Dnes si ukážeme, jak se tvoří pasivní děj v minulém a budoucím čase. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Skloňování přídavných jmen (Adjektivdeklination)

Přídavná jména se skloňují podle přítomnosti členu (se členem, bez členu), v případě přítomnosti členu pak podle toho, zda se jedná o člen určitý nebo neurčitý. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Trpný rod v přítomném čase

V německém jazyce se poměrně často používá tzv. pasivum nebo-li trpný rod (Passiv), kdy podmět není původcem děje. Platí to např. při popisu pracovních a výrobních postupů, pravidel, ale i v běžném hovoru. Pokračování článku »
PRE

Příslovce

V následujícím příspěvku se dočtete o německých příslovcích, jejich zvláštnostech a specifikách.

Pokračování článku »
PRE

SPOJKY - souvětí souřadné a podřadné

V následujícím článku si shrneme použití souřadných a podřadných spojek v souvětích a jejich vliv na pořádek slov. Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé studenty němčiny. Pokračování článku »