*
logo
*

Gramatika

ELEMENTARY

Indefinitpronomen - neurčitá zájmena

Jak vyjádříme někdo, nikdo, něco a člověk? Stejně jako v češtině. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Betonung einen Satzteil

Ach ten slovosled, co je vlastně správně? Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Das ist Schlafzimmer vom König, wo sich alles Wichtigste abgespielt hatte - Relativsatz 2

V souvislosti s prvním článkem o vztažných zájmenech. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Předložky a koncovky členů - test

Test na předložky a koncovky u určitých a neurčitých členů. Pokračování článku »
UPPER

Verschleifungen

Jsou v němčině, v češtině a zřejmě v každém jazyce. A těm, kteří se jazyk učí, dokáží pěkně znepříjemnit život. Ale zase hezky zní. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Die Frau, die ich immer noch liebe - Relativsatz 1

Podobně jako v češtině existují i v němčině vztažná zájména, spojující dvě věty. Pokračování článku »
STARTER

Imperativ - Rozkazovací způsob

Kdo by nechtěl dávat jen rozkazy či něco přikazovat. Tady jsou pravidla pro ovládnutí rozkazovacího způsobu v německém jazyce. Pokračování článku »
PRE

Reihenfolge der Satzglieder (Wortstellung im Hauptsatz)

Tento článek o slovosledu v německé větě bezprostředně navazuje na článek Leny z 13.9.2008. Pokračování článku »

Přehled německých předložek.

Jak už bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, předložky určují pád následujícího větného členu. Známe předložky s druhým, třetím a čtvrtým pádem nebo předložky s třetím a čtvrtým pádem. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Místní předložky se 3. nebo 4. pádem (Lokale präpositionen - Wechselpräpositionen)

Následující předložky se pojí se třetím pádem (Dativ) pokud vyjadřují místo – Ort (odpovídáme na otázku kde – wo), nebo se čtvrtým pádem (Akkusativ), vyjadřují-li směr – Richtung (odpovídáme na otázku kam – wohin). Pokračování článku »
STARTER

Místní předložky s 2., 3. a 4. pádem (Lokale Präpositionen mit Genitiv, Dativ und Akkusativ)

Už v prvních lekcích se na školách a v kurzech studenti učí předložky pojící se místním určením, takže je to pro většinu čtenářů jen pro přehlednost a zopakování. Dnes předložky s druhým, třetím a čtvrtým pádem. Pokračování článku »
STARTER

Předložky časové - Temporale Präpositionen 2

V souvislosti s prvním článkem o předponách si dnes představíme předložky, které jsou vztažené k určitému časovému údaji (Zeitpunkt) Pokračování článku »
STARTER

Předložky časové - Temporale Präpositionen 1

Podobně jako v češtině se i v němčině používají stejné předložky v různých situacích (určení místa a času, vazba se slovesem atd.). Jako první si představíme předložky pro dobu trvání (Zeitdauer). Pokračování článku »
ELEMENTARY

Minulý čas v německém jazyce - préteritum

Dnes bude v návaznosti na článek o perfektu řeč o druhém způsobu vyjádření minulého času a to préteritu. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Zustandspassiv a Passiv-Ersatzformen

Jak již bylo slíbeno, dnes se podíváme na tzv. Zustandspassiv a jiné formy, vyjadřující pasivní děj aktivní formou. Pokračování článku »

 

© 2012 Vitware s.r.o.