*
logo
*

Gramatika

INTERMEDIATE

Trpný rod v čase minulém a budoucím

Dnes si ukážeme, jak se tvoří pasivní děj v minulém a budoucím čase. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Skloňování přídavných jmen (Adjektivdeklination)

Přídavná jména se skloňují podle přítomnosti členu (se členem, bez členu), v případě přítomnosti členu pak podle toho, zda se jedná o člen určitý nebo neurčitý. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Trpný rod v přítomném čase

V německém jazyce se poměrně často používá tzv. pasivum nebo-li trpný rod (Passiv), kdy podmět není původcem děje. Platí to např. při popisu pracovních a výrobních postupů, pravidel, ale i v běžném hovoru. Pokračování článku »
PRE

SPOJKY - souvětí souřadné a podřadné

V následujícím článku si shrneme použití souřadných a podřadných spojek v souvětích a jejich vliv na pořádek slov. Určeno pro začátečníky a mírně pokročilé studenty němčiny. Pokračování článku »
STARTER

Skloňování osobních zájmen

Moje, jejich, ní, našemu, tvým, … jak se v němčině skloňují osobní zájmena? Pojďte se podívat. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Předložky se třetím pádem

Které předložky se pojí se třetím pádem? Jak to s tím skloňováním vlastně je? Pokračování článku »
ELEMENTARY

Skloňování podstatných jmen

Přečtěte si, jak se v němčině skloňují podstatná jména – tentokrát v jednotném čísle. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Způsobové sloveso KÖNNEN

Druhé způsobové (modální) sloveso, které si představíme, je KÖNNEN (moci, umět) Pokračování článku »
ELEMENTARY

Silná slovesa #1

Mezi silná slovesa řadíme ta, která mají nepravidelné časování, a na rozdíl od sloves slabých mění ve druhé a třetí osobě jednotného čísla kmenovou samohlásku. Je jich poměrně dost, pojďme si představit ta nejzákladnější. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Způsobové sloveso DÜRFEN

V němčině existuje několik způsobových sloves, která mají odlišné časování a vztahují se na ně i další pravidla. První z nich je sloveso DÜRFEN (smět), které si představíme. Pokračování článku »
STARTER

Pořádek slov v německé větě

Pokud si myslíte, že v němčině se dá věta poskládat bez ladu a skladu, musím vás zklamat. Němci jsou akurátní i ve svém jazyce a slovosled má svá jasná a nekompromisní pravidla. Jak tedy německou větu poskládat, aby dávala smysl? Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Jak poznáme rod u podstatných jmen?

Dnešní článek bude pro pokročilejší studenty. Drilování rodů u slovíček je otravné a nikoho nebaví. Jak si pomocí několika fíglů zapamatovat, které slovo má jaký rod? Pokračování článku »
STARTER

Časování slovesa HABEN (mít) a SEIN (být)

Slovesa HABEN (mít) a SEIN (být) mají nepravidelné časování. Pojďme se na něj podívat. Pokračování článku »

 

© 2012 Vitware s.r.o.