*
logo
*

Wenn & als

Vydáno dne 25.10.2014

Krátke vysvetlenie a test na používanie spojok wenn a als.

Predtým, ako prejdeme k samotnému cvičeniu, stručne si zopakujeme použitie spojok wenn a als (=keď). 

Wenn

Hovoríme o:

1. budúcnosti
Ich besuche ihn, wenn er vom Krankenhaus zurückkommt. TTT

2. prítomnosti
Ich muss immer weinen, wenn ich einen traurigen Film sehe. TTT

3. OPAKOVANOM deji/udalosti v minulosti
Mein Vater war immer sehr traurig, wenn ich in der Schule eine schlechte Note bekommen habe. TTT 

Als

Hovoríme o jedinečnom/jed­norázovom deji alebo udalosti v minulosti:

Mein Opa starb, als ich 18 war. TTT
Koľkokrát som mala osemnásť? LEN RAZ. Ide teda o jedinečnú udalosť v minulosti.

Als mein Hund Toby starb, war ich 18. TTT
Koľkokrát zomrel môj pes Toby? LEN RAZ. Jedinečná udalosť v minulosti.Vašou úlohou v tomto cvičení je vybrať pre danú vetu správnu spojku.

  1. .......... ich gestern nach Hause kam, fand ich vor der Tür einen Strauß.

  2. Ich lernte Peter kennen, .......... ich in Salzburg studierte.

  3. Jedes Mal, .......... mir mein Bruder böse war, weinte ich wie verrückt.

  4. Ich heirate, .......... ich 30 bin.

  5. Michael fährt in Urlaub immer, .......... er mit einem Projekt fertig ist.Články ze stejné rubriky:

Mgr. Mária Dovičák Hýllová, 28, vyštudovala anglický a nemecký jazyk a literatúru na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Absolvovala viaceré študijné pobyty a pracovné stáže v zahraničí, napr. na univerzitách v Salzburgu, Canterbury a Oxforde. Momentálne si užíva materskú dovolenku. :)

Copyright info:

by Mária Hýllová

Komentáře k článku
TémaPřísp.PřečtenoPoslední příspěvek
Nepřečteno Wenn & als 3 1186 Od Mária Dovičák Hýllová poslední příspěvek
před 8 měsíci
© 2012 Vitware s.r.o.