*
logo
*

Wenn & als

Vydáno dne 25.10.2014

Krátke vysvetlenie a test na používanie spojok wenn a als.

Predtým, ako prejdeme k samotnému cvičeniu, stručne si zopakujeme použitie spojok wenn a als (=keď).

Wenn

Hovoríme o:

1. budúcnosti

Ich besuche ihn, wenn er vom Krankenhaus zurückkommt. TTT

2. prítomnosti

Ich muss immer weinen, wenn ich einen traurigen Film sehe. TTT

3. OPAKOVANOM deji/udalosti v minulosti

Mein Vater war immer sehr traurig, wenn ich in der Schule eine schlechte Note bekommen habe. TTT

Als

Hovoríme o jedinečnom/jed­norázovom deji alebo udalosti v minulosti:

Mein Opa ist gestorben, als ich 18 war. TTT

Koľkokrát som mala osemnásť? LEN RAZ. Ide teda o jedinečnú udalosť v minulosti.

Als mein Hund Toby gestorben ist, war ich 18. TTT

Koľkokrát zomrel môj pes Toby? LEN RAZ. Jedinečná udalosť v minulosti.

Vašou úlohou v tomto cvičení je vybrať pre danú vetu správnu spojku.

  1. .......... ich gestern nach Hause gekommen bin, habe ich vor der Tür einen Strauß gefunden.

  2. Ich habe Peter kennengelernt, .......... ich in Salzburg studiert habe.

  3. Jedes Mal, .......... mir mein Bruder böse war, habe ich wie verrückt geweint.

  4. Ich heirate, .......... ich 30 bin.

  5. Michael fährt in Urlaub immer, .......... er mit einem Projekt fertig ist.Články ze stejné rubriky:

Mgr. Mária Dovičák Hýllová, 28, vyštudovala anglický a nemecký jazyk a literatúru na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Absolvovala viaceré študijné pobyty a pracovné stáže v zahraničí, napr. na univerzitách v Salzburgu, Canterbury a Oxforde. Momentálne si užíva materskú dovolenku. :)

Copyright info:

by Mária Hýllová

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Wenn & als 3 1397 Od Mária Dovičák Hýllová poslední příspěvek
před 10 měsíci
© 2012 Vitware s.r.o.