*
logo
*

Funktionsverbgefüge

 

Dobrý den, Vaše stránky jsou velice užitečné a dobře je zde vše vysvětleno. Měla bych prosbu ohledně Funktionsverbgefüge. Byl byste prosím někdo tak hodný a vysvětlil mi, jak se to tvoří nebo jak to mám dělat? Moc prosím jsem z toho zmatená :( Děkuji za odpovědi.

Čo sa týka FVG, neexistuje, žiaľ, žiadne pravidlo, ako ich tvoriť. Sú to spojenia, ktoré už existujú a ktoré môžtete používať namiesto slovies s rovnakým významom. V bežnej reči nie sú veľmi časté, až na niekoľko výnimiek (Platz nehmen = sich setzen, Hilfe leisten = helfen, jdm. einen Rat geben.. = jdm. raten), používajú sa skôr v písomnom a odbornom prejave. Na internete si môžete nájsť zoznam FVB (jednoducho napíšte do vyhľadávača „Funktionsver­bgefüge Liste“). Vo väčšine sa správajú ako slovesá s odlučiteľnou predonou, takže na druhé miesto normálnej oznamovacej vety dáte sloveso a zvyšok FVG pôjde na koniec. Vezmime si napríklad sloveso „jdm. raten“, ktorého význam môžete vyjadriť aj pomocou FVG „jdm. einen Rat geben“.

Ich rate dir doch gerne. = Rád ti predsa poradím. Ich gebe dir doch gerne einen Rat. = Rád ti predsa poradím.

Nie je však pravidlom, že každé FVG má svoj slovesný ekvivalent. Napríklad FVG „zur Verfügung stehen“ (byť k dispozícií) sa dá vyjadriť iba takto.

Ak chcete vyjadriť záporný tvar, použite NICHT.

Dieser PC steht mir leider NICHT zur Verfügung. (Žiaľ, tento počítač mi nie je k dispozícii.)

Iba v prípade, že podstatné meno vo FVG má nulový člen, vytvoríte zápor cez KEIN/KEINE/KEIN. Napr. „Bescheid geben“ = dať vedieť

Er hat mir KEINEN Bescheid gegeben, deshalb bin ich nicht gekommen. (Nedal mi vedieť, preto som neprišiel).

Tak, snáď pomohlo. Ak potrebujete pomôcť s konkrétnym príkladom, napíšte ho. Veľa šťastia. :)

 

Příspěvky mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé. Pokud máte účet můžete se přihlásit nebo se můžete přihlásit účtem na Facebooku.

Příspěvky v diskusi jsou majetkem jejich autorů. Provozovatel webových stránek Help For English za ně nenese zodpovědnost.

© 2019 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů