Unregelmäßige Verben 7b

Vydáno dne 05.04.2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 7 (E/Ä/Ö/Ü – O – O), podskupina 7b (výsIovnost [ɛ/œ – ɔ – ɔ]), např. SCHWELLEN.Unregelmäßige Verben 7b

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali s šesti skupinami sloves. Sedmá skupina mění kmenovou samohlásku následovně:

E/Ä/Ö/Ü – O – O

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na dvě podskupiny.
Vidíme, že tvar préterita a příčestí minulého je vždy dlouhé či krátké O, kdežto samohláska infinitivu může mít vícero podob.

7a

/eː – oː – oː/
/ɛː – oː – oː/
/øː – oː – oː/
/yː – oː – oː/

7b

/ɛ – ɔ – ɔ/
/œ – ɔ – ɔ/

Dnes si probereme druhou podskupinu.

7b)

Se všemi slovesy v této podskupině se setkají spíše pokročilejší studenti.

/ɛ – ɔ – ɔ/

Tvar pro 3. osobu singuláru přítomného času je uveden v závorce za infinitivem.

dreschen (drischt) TTT *1 drosch gedroschen
fechten (ficht) TTT *2 focht gefochten
melken (melkt) TTT *3 molk gemolken
quellen (quillt) TTT *4 quoll ist gequollen
schmelzen (schmilzt) TTT *5 schmolz hat/ist geschmolzen
schwellen (schwillt) TTT *6 schwoll ist geschwollen

U některých zmíněných sloves se mění význam v závislosti na tom, zda je použijeme v slabé či silné formě:

Wasser quoll aus der Erde. TTT *7
Hast du die Erbsen gequellt? TTT *8

Das Knie schwoll schnell ab. TTT *9
Der Wind hat die Segel geschwellt. TTT *10

Sloveso schmelzen se užívá s pomocným sein ve významu “tát, rozpouštět SE”, kdežto s pomocným haben jako “tavit, rozpouštět” (něco).

Das Eis ist in der Sonne geschmolzen. TTT *11
Die Sonne hat das Eis geschmolzen. TTT *12

/œ – ɔ – ɔ/

erlöschen (erlischt) TTT *13 erlosch ist erloschen

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

THRESH či THRASH / dreschen
FENCE / fechten
MILK / melken
SWELL – SWELLED – SWOLLEN (SWELLED) / schwellen – schwoll

Překlad:
 1. vymlátit (obilí)
 2. šermovat
 3. dojit
 4. proudit, prýštit, vyvěrat
 5. tát, tavit se, rozpouštět se
 6. naběhnout, otéci
 7. Voda prýštila ze země.
 8. Namočila jsi ten hrášek?
 9. (Nateklé) koleno rychle splasklo.
 10. Vítr nadul plachty.
 11. Zmrzlina roztála na slunci.
 12. Slunce rozpustilo zmrzlinu.
 13. zhasnout, pohasnout (svíčka)
Přepis bublinkové nápovědy: