Ohlédnutí za rokem 2018

Vydáno dne 01.01.2019

Co se na našem webu událo v průběhu uplynulého roku.Vážení a milí uživatelé našich stránek,
v květnu 2018 jsme po několikaměsíční přípravě spustili novou podobu webu s názvem Mein Deutsch a vytyčili si cíl vylepšit postupně stránky na úroveň, na niž jsou mnozí studenti zvyklí z Help for English. Jak moc se nám to zatím daří můžete posoudit sami.

Statistika

Loni jsme zaznamenali téměř 350 tisíc návštěv od více než 200 tisíc uživatelů, někdy i 1500 – 2000 návštěv unikátních návštěvníků denně. Prohlédli jste si na Mein Deutsch 900 tisíc stránek a strávili tu přes 13 tisíc hodin!

Nejvíce vás zajímalo skloňování podstatných jmen, minulý čas a spojky v souvětích souřadných a podřadných.

Vydali jsme několik desítek nových materiálů. Dvakrát za týden jste měli k dispozici nový test, vysvětlení gramatiky, slovní zásoby či výslovnosti. V tomto trendu budeme pokračovat i nadále.

Založili jsme novou sekci pro dosud opomíjenou výslovnost a také “English corner” – krátké porovnání probírané látky s anglickým protějškem, včetně odkazů na příslušné články na Help for English.

Máme i vlastní profil na Facebooku – zařaďte si nás mezi oblíbené a klikněte na “dostávat upozornění”, ať vám neunikne žádná novinka!

Poděkování:

Dík patří především Márii Dovičák Hýllové, která ochotně vypomáhá svými znalostmi a zkušenostmi, ač plně zaměstnána dvojnásobnými mateřskými povinnostmi.
Dále děkujeme našemu mateřskému webu Help for English, že nám poskytuje prostor a technické zázemí.

Co chystáme na rok 2019:

Mein Deutsch tu pro vás bude samozřejmě i nadále ZDARMA. Rádi bychom Vám popřáli do nového roku vše nejlepší v osobním, pracovním i studijním životě. Ať se Vám daří a ať pokročíte alespoň o malý krůček vpřed při učení němčiny.

Za team Mein Deutsch
Franta K. Barták

Překlad:
  1. IT, který pracuje pro Help for English nám může vypomáhat pouze ve svém volném čase, který prakticky nemá.
Přepis bublinkové nápovědy: