Modální sloveso KÖNNEN

Vydáno dne 04.10.2018

Základní informace o slovese KÖNNEN pro začátečníky.Přehled všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa. Dnes se podíváme podrobněji na sloveso können.

Sloveso KÖNNEN – co mohu a umím

Časování

Tak jako téměř u všech modálních sloves tu máme nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

a) dochází ke změně kmenové samohlásky,
b) 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky.

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich kann /kan/ wir können /ˈkœnən/
2. du kannst /kanst/ ihr könnt /ˈkœnt/
3. er / sie / es kann /kan/ sie / Sie können /ˈkœnən/

Sloveso können překládáme většinou jako moci, umět.

Ich kann es nicht glauben. TTT *1
Kannst du mir helfen? TTT *2

Kannst du schwimmen? TTT *3
Er kann noch nicht schreiben. TTT *4

Das kann ich mir vorstellen. TTT *5

Další sloveso ve větě je v infinitivním (základním) tvaru. Všimněte si, že stojí až úplně na konci věty.
Nicméně můžeme tvořit i větu bez jiného slovesa:

Sie kann das nicht. TTT *6
Es tut mir leid, aber ich kann es nicht. TTT *7

Co vyjadřujeme

Pomocí slovesa können můžeme vyjádřit schopnost, možnost nebo svolení.

Schopnost

Die Vögel können fliegen. TTT *8
Kann deine Frau gut kochen? TTT *9
Kannst du mir das erklären? TTT *10

Možnost

Morgen könnt ihr uns nicht besuchen. TTT *11
Wir können gehen oder bleiben. TTT *12
Er kann nicht sein Bruder sein. Er ist ganz unterschiedlich! TTT *13

Svolení

Frau Lehrerin, kann ich aufs Klo gehen? TTT *14
Kann ich noch eine Tasse Tee bekommen, bitte? TTT *15

Závěr

V dnešním článku jsme si řekli základní informace týkající se modálního slovesa können. Shrnutí všech modálních sloves a jejich časování naleznete v článku Modální slovesa.
O dalších způsobech využití modálních sloves si povíme v článku pro pokročilejší studenty.

Překlad:
 1. Nemůžu tomu uvěřit.
 2. Můžeš mi pomoci?
 3. Umíš plavat?
 4. Ještě neumí psát.
 5. To si dokážu představit.
 6. Neumí to.
 7. Promiň, ale já to nedokážu.
 8. Ptáci umí létat.
 9. Umí tvoje manželka dobře vařit?
 10. Dokážeš mi to vysvětlit?
 11. Zítra k nám na návštěvu přijít nemůžete.
 12. Můžeme odejít nebo tu zůstat.
 13. To nemůže být jeho bratr. Je úplně jiný!
 14. Paní učitelko, můžu jít na záchod?
 15. Mohu dostat ještě šálek čaje, prosím?
Přepis bublinkové nápovědy: