Männliche und weibliche Bezeichnungen

Vydáno dne 24.02.2015

Pod týmto názvom nájdete test, kde si môžete overiť, ako ste na tom so slovnou zásobou ohľadom všeobecných mužských a ženských podstatných mien.Do testu dopĺňajte vždy člen a podstatné meno, ktoré označuje protiklad k tomu uvedenému. Ak by bolo teda napríklad uvedené podstatné meno der Sohn, je treba doplniť jeho protiklad, teda die Tochter. Znaky ö, ü a ä môžete zapisovať aj ako oe, ue a ae.

 1. die Braut

  ________________________

 2. der Koch

  ________________________

 3. die Ärztin

  ________________________

 4. die Putzfrau

  ________________________

 5. der Friseur

  ________________________

 6. die Hausfrau

  ________________________

 7. die Tänzerin

  ________________________

 8. der Neffe

  ________________________

 9. der Kunde

  ________________________

 10. die Krankenschwester

  ________________________

 11. der Polizist

  ________________________

 12. die Tante

  ________________________

Správné odpovědi: 1) der Bräutigam / der Braeutigam ; 2) die Köchin / die Koechin ; 3) der Arzt ; 4) der Putzmann ; 5) die Friseurin / die Frisörin ; 6) der Hausmann ; 7) der Tänzer / der Taenzer ; 8) die Nichte ; 9) die Kundin ; 10) der Krankenpfleger ; 11) die Polizistin ; 12) der Onkel
Přepis bublinkové nápovědy: