Zustandspassiv a Passiv-Ersatzformen

Vydáno dne 19.09.2011

Jak již bylo slíbeno, dnes se podíváme na tzv. Zustandspassiv a jiné formy, vyjadřující pasivní děj aktivní formou.1) Zustandspassiv

- popisuje nový stav podmětu po předchozím ději a tento stav má trvalý charakter
- tvoří se spojením slovesa sein v příslušném tvaru (ve větě stojí na druhém místě s výjimkou otázky, kde je na prvním) a příčestí minulého (Partizip II), které je na konci věty

Příklad:

aktivní děj: Der Koch bäckt einen Kuchen.
pasivní děj: Der Kuchen wird (vom Koch) gebacken.
nový (trvalý) stav: Der Kuchen ist gebacken.


- v případě minulého času se používá preteritum forma slovesa sein (waren) v příslušném tvaru

Příklad:

Die Zimmer waren schon aufgeräumt.


- v budoucím čase pomocí slovesa werden v příslušném tvaru (ve větě stojí na druhém místě s výjimkou otázky, kde je na prvním), příčestí minulého (stojí na předposledním místě) a infinitivu slovesa sein, stojícího ve větě na posledním místě (příliš se nepoužívá)

Příklad:

Die Rechnungen werden bestimmt schon morgen bezahlt sein.

 

2) Passiv-Ersatzformen

- bývají náhradou v případě pasivního děje, aby nedocházelo k častému použití samotného pasiva
- vyjadřují pasivní děj, ale sloveso je v aktivním stavu


a) sich lassen + infinitiv

- nahrazuje pasivní děj s modálním slovesem können

Příklad:

aktiv: Reparatur des Autos lässt sich machen.
pasiv: Reparatur des Autos kann gemacht werden.


b) sein + infinitiv s zu

- nahrazuje pasivní děj s modálním slovesem können, sollen či müssen

Příklad:

Diese Aufgaben sind zu erledigen.
Die Kinder sind um 17. Uhr abzuholen.


c) sind + přídavné jméno končící na -lich nebo -bar

- nahrazuje pasivní děj s modálním slovesem können

Příklad:

aktiv: Das Möbel im Prospekt ist bezahlbar.
pasiv: Das Möbel im Prospekt kann bezahlt werden.
aktiv: Das Haus ist in diesem Zustand unverkäuflich.
pasiv: Das Haus kann nicht in diesem Zustand verkauft werden.


d) zu + Partizip I v příslušném tvaru

- nahrazuje pasivní děj s modálním slovesem können, sollen či müssen

Příklad:

aktiv: Zu diesem Thema ist ein durchzuführendes Experiment.
pasiv: Zu diesem Thema ist ein Experiment, das durchgeführt werden kann (soll, muss).

Přepis bublinkové nápovědy: