Cvičení na slovní zásobu (Wortschatz)

Vydáno dne 12.06.2011

Klasický test pro doplňování slov do textu. Podobné testy jsou součástí zkoušek Zertifikat-Deutsch nebo Goethe-Zertifikat na všech úrovních.Tyto testy mohou být v různých obměnách jak v části porozumění textu (Leseverstehen), tak v gramatické části (Sprachbausteine). Slova se do vět doplňují buď ze společného "balíku", kde je v nabídce větší zásoba slov než počet vynechaných míst v textu, nebo pro každou konkrétní větu s vynechaným slovem s nabídkou několika možností. Na úrovni C1 pak již zkoušený volí a doplňuje slova bez nabídky na základě přečtení si předchozího textu. My si to zjednodušíme přesným počtem slov pro doplnění. Jako podklad jsem použil článek Heimat, jehož autora se mi nepodařilo zjistit, ale který je mi svým obsahem velmi blízký.

Přiřaďte následující slova do prázdných míst v textu (Setzen Sie die folgenden Wörter in die Lücken im Text):


als, alte, Anfang, aus, behalten, eines, entfernte, Fremder, gesprochen, gibt, ging, gleiche, gleichen, Heimat, Herkunft, letzte, Lust, meiner, mich, nach, Städte, weggingen, Weise, wenigen, wohnen, zu, zweite.

 

Vor _____________ Tagen fragte mich ein Freund, ob ich in den letzten Monaten mal ________ Hause war. Er wunderte sich, dass ich nie in meine Heimat zu Besuch fahre, und fragte, ob es für mich eine Heimat ________ oder nur einen Ort, wo meine Eltern ____________ . Jemand, der mich seit fast zwei Jahren kennt, fragt mich ________ meinem Heimatsgefühl! Ich habe einfach keine ________ , zu meinen Eltern zu fahren, in meine Heimats-, Geburts-, und ________ Wohnstadt zu fahren. Am ____________ war das anders. Ich wollte _________ meiner Kleinstadt weg, aber ich bin in den ersten sechs Monaten oft zurückgekommen. Heimweh. Doch das änderte sich, als die alten Freunde auch _____________ . Ich zog in immer größere ______________ und besuchte immer weiter ______________ Länder und sah immer seltener meine Eltern. Ich war lange Zeit in Kalifornien. Dort erlebte ich, dass ich anders war als die Amerikaner. Ich hörte die ______________ Musik, sah die ________________ Filme, aber ich war anders. Ich spürte: Heimat ist nicht nur ________________ , sondern auch Erziehung und Kultur. ____________ ist in dir, in deinem Denken und Handeln, in deinem Selbstbewusstsein. Ich merkte, dass ich der Sohn __________ fleißigen Deutschen war. Ich fühlte mich in Kalifornien _________ Deutscher. Dieses "Anderssein" machte mich ein wenig stolz, auch mein Akzent und mein Plan, einen Beruf zu erlernen. Es gibt Leute, die im "Exil" leben und doch ihren Heimatdialekt ________________ . Als ich nach Norddeutschland __________ , habe ich mir meinen süddeutschen Akzent abgewöhnt und nur Hochdeutsch ______________ . Ich habe so auch die ____________ Verbindung zu meiner Heimat kaputtgemacht und bin dort nur ______________ . Ich kenne mich nicht mehr aus, die Leute schauen __________ komisch an. Heimat lebt nur noch in ____________ Erinnerung. Ich werde nicht mehr dorthin zurückziehen können. Ich suche Heimat und bin auf eine __________ heimatlos, und das ist nicht schön. Nun suche ich die ____________ Heimat.

 

Bohužel nelze článek v této formě použít pro testovou verzi. Proto jsem ho doplnil nápovědou, článek může být pak po vytisknutí a doplnění slov zkontrolován přímo podle internetové předlohy. V případě zájmu lze touto formou připravit i cvičení pro jiné fenomény než jen slovní zásobu (předložkové vazby, určitý a neurčitý člen, přídavná jména aj.)

Přepis bublinkové nápovědy: