*
logo
*

Minulý čas v německém jazyce - préteritum

PRE Vydáno dne 09.10.2011

Dnes bude v návaznosti na článek o perfektu řeč o druhém způsobu vyjádření minulého času a to préteritu.préteritum - Präteritum

- používá se především pro vyjádření minulého času v psané formě - zprávy, média, knihy, pohádky atd.
- dále velmi často i v mluvené formě pro slovesa haben a sein (místo perfekta)
- téměř vždy pro spojení es gibt (es gab) a modální slovesa
- sloveso stojí ve větě na druhém místě s vyjímkou otázky, kde je na místě prvním

1) pravidelná slovesa - regelmäßige Verben

- préteritum u pravidelných sloves se tvoří přídáním přípony (e)te

příklad:

 
 fragenantworten
ichfragteantwortete
dufragtestantwortetest
er, sie, esfragteantwortete
wirfragtenantworteten
ihrfragtetantwortetet
sie, Siefragtenantworteten

Pozor! První a třetí osoba čísla jednotného jsou stejná

2) nepravidelná slovesa - unregelmäßige Verben

- nepravidelná slovesa mají své vlastní tvary préterita, které je nutné se naučit nazpaměť :(

 
 bittenhelfenbleibenkommenstreiten
ichbathalfbliebkamstritt
dubatesthalfstbliebstkamststrittest
er, sie, esbathalfbliebkamstritt
wirbatenhalfenbliebenkamenstritten
ihrbatethalfetbliebetkamtstrittet
sie, Siebatenhalfenbliebenkamenstritten

- u většiny nepravidelných sloves je kladen intonační důraz na první slabiku (

ba:t],
ka:m] atd.)

3) pomocná slovesa - Hilfsverben

 
 habenseinwerden
ichhattewarwurde
duhattestwarstwurdest
er, sie, eshattewarwurde
wirhattenwarenwurden
ihrhattetwartwurdet
sie, Siehattenwarenwurden

4) modalní slovesa - Modalverben

 
 müssensollenkönnendürfenwollenmögen
ichmusstesolltekonntedurftewolltemochte
dumusstestsolltestkonntestdurftestwolltestmochtest
er, sie, esmusstesolltekonntedurftewolltemochte
wirmusstensolltenkonntendurftenwolltenmochten
ihrmusstetsolltetkonntetdurftetwolltetmochtet
sie, Siemusstensolltenkonntendurftenwolltenmochten

- dříve, než se podíváme na plusquamperfektum, tak si zde ještě uvedeme ucelený přehled nejpoužívanějších nepravidelných sloves a i nějaký test, protože jsou to právě slovesa, která tvoří nejdůležitější podstatu při výuce cizího jazykaPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Minulý čas v německém jazyce - perfektum

Minulý čas lze v německém jazyce vyjádřit třemi způsoby. Existují dva minulé časy (perfektum a preteritum) a jeden předminulý (plusquamperfek­tum). Dnes si povíme o perfektu.
ALL LEVELS

(Ne)recenze dalších titulů v německém jazyce

Stručný „prázdninový“ přehled některých německy psaných knih pro neprofíky :) Článek byl napsán bezprostředně po skončení prázdnin, ale vzhledem k nové verzi stránek vydán až nyní.
INTERMEDIATE

Futurum II

Věděli jste, že němčina má dva budoucí časy? Já ano, ale dlouho jsem ten druhý ignoroval. Nicméně se s ním setkávám stále častěji a to jak v mluvené, tak psané formě, např. při čtení německy psaných knih.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Minulý čas v německém jazyce - préteritum 4 17431 Od Jindrich Zdrazil poslední příspěvek
před 6 lety

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů