*
logo
*

Zustandspassiv a Passiv-Ersatzformen

UPPER Vydáno dne 19.09.2011

Jak již bylo slíbeno, dnes se podíváme na tzv. Zustandspassiv a jiné formy, vyjadřující pasivní děj aktivní formou.1) Zustandspassiv

- popisuje nový stav podmětu po předchozím ději a tento stav má trvalý charakter
- tvoří se spojením slovesa sein v příslušném tvaru (ve větě stojí na druhém místě s výjimkou otázky, kde je na prvním) a příčestí minulého (Partizip II), které je na konci věty

Příklad:

aktivní děj: Der Koch bäckt einen Kuchen.
pasivní děj: Der Kuchen wird (vom Koch) gebacken.
nový (trvalý) stav: Der Kuchen ist gebacken.


- v případě minulého času se používá preteritum forma slovesa sein (waren) v příslušném tvaru

Příklad:

Die Zimmer waren schon aufgeräumt.


- v budoucím čase pomocí slovesa werden v příslušném tvaru (ve větě stojí na druhém místě s výjimkou otázky, kde je na prvním), příčestí minulého (stojí na předposledním místě) a infinitivu slovesa sein, stojícího ve větě na posledním místě (příliš se nepoužívá)

Příklad:

Die Rechnungen werden bestimmt schon morgen bezahlt sein.

 

2) Passiv-Ersatzformen

- bývají náhradou v případě pasivního děje, aby nedocházelo k častému použití samotného pasiva
- vyjadřují pasivní děj, ale sloveso je v aktivním stavu


a) sich lassen + infinitiv

- nahrazuje pasivní děj s modálním slovesem können

Příklad:

aktiv: Reparatur des Autos lässt sich machen.
pasiv: Reparatur des Autos kann gemacht werden.


b) sein + infinitiv s zu

- nahrazuje pasivní děj s modálním slovesem können, sollen či müssen

Příklad:

Diese Aufgaben sind zu erledigen.
Die Kinder sind um 17. Uhr abzuholen.


c) sind + přídavné jméno končící na -lich nebo -bar

- nahrazuje pasivní děj s modálním slovesem können

Příklad:

aktiv: Das Möbel im Prospekt ist bezahlbar.
pasiv: Das Möbel im Prospekt kann bezahlt werden.
aktiv: Das Haus ist in diesem Zustand unverkäuflich.
pasiv: Das Haus kann nicht in diesem Zustand verkauft werden.


d) zu + Partizip I v příslušném tvaru

- nahrazuje pasivní děj s modálním slovesem können, sollen či müssen

Příklad:

aktiv: Zu diesem Thema ist ein durchzuführendes Experiment.
pasiv: Zu diesem Thema ist ein Experiment, das durchgeführt werden kann (soll, muss).Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Trpný rod v přítomném čase

V německém jazyce se poměrně často používá tzv. pasivum nebo-li trpný rod (Passiv), kdy podmět není původcem děje. Platí to např. při popisu pracovních a výrobních postupů, pravidel, ale i v běžném hovoru.

INTERMEDIATE

Trpný rod v čase minulém a budoucím

Dnes si ukážeme, jak se tvoří pasivní děj v minulém a budoucím čase.

INTERMEDIATE

Futurum II

Věděli jste, že němčina má dva budoucí časy? Já ano, ale dlouho jsem ten druhý ignoroval. Nicméně se s ním setkávám stále častěji a to jak v mluvené, tak psané formě, např. při čtení německy psaných knih.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů