*
logo
*

Trpný rod v čase minulém a budoucím

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.06.2011

Dnes si ukážeme, jak se tvoří pasivní děj v minulém a budoucím čase.1) Trpný rod v minulém čase - perfektum

- v mluvené formě se trpný rod tvoří především prostřednictvím minulého času perfekta (Passiv - Perfekt) a to podle vzorce:


sloveso sein (v příslušné osobě) + příslušné sloveso v příčestí minulém (Partizip II) + worden


- sloveso sein stojí ve větě vždy na druhém místě (v otázce na prvním), zbylá dvě slovesa na konci věty v tomto pořadí

Příklad:

Die Wände sind weiß gestrichen worden.
Endlich ist eine Klimaanlage eingebaut worden.

- vyjádření pasiva s modálním slovesem se v perfektu používá jen velmi zřídka

Příklad:

Die Bank hat Tag und Nacht beobachtet werden müssen.
Die Unterlagen haben nicht kopiert werden können, weil der Kopierer kaputt war.

2) Trpný rod v minulém čase - préteritum

- oproti perfektu se préteritum (Passiv - Präteritum) používá především v psané formě
- vyjadřuje se spojením slovesa werden v préteritu (wurden), které stojí ve větě na druhém místě (s výjimkou otázky) a příslušného slovesa v příčestí minulém (Partizip II).

Příklad:

Wann genau wurde sein Name in die Liste eingeschrieben?
Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt.

- v případě přítomnosti modálního slovesa se sloveso werden uvádí v infinitivu až na konec věty a minulý čas je vyjádřen pomocí préterita modálního slovesa, které je ve větě na druhém místě (opět s výjimkou otázky)

Příklad:

Der Computer konnte nicht neu gestartet werden.
Der Skandal sollte aufgedeckt werden.
Die neue Brücke musste gebaut werden.

3) Trpný rod v předminulém čase - plusquamperfektum

- ani tato forma minulého času (Passiv - Plusquamperfekt), který se udál před jiným minulým časem či ve vzdálené minulosti, není příliš používána
- tvoří se stejně jako v perfektu s tím rozdílem, že sloveso sein je v préteritum formě waren

Příklad:

Ich war gefragt worden.
Die Schulvertreter waren schon lange erwartet worden.


- stejně tak s modálním slovesem, sloveso haben je v préteritum formě hatten

Příklad:

Die Produktion hatte nach Mexiko verlegt werden müssen.

 

4) Trpný rod v budoucím čase - futurum I


- vyjadřuje se podobně jako pasivum v přítomnosti s tím rozdílem, že na konci věty je ještě sloveso werden v infinitivu.

Příklad:

Die Gebäude werden bestimmt bis Ende des Jahres repariert werden.


- v praxi se v tomto případě používá spíše pasiv v přítomném čase.

Poměrně rozsáhlý přehled, ale určitě si v běžné komunikaci či čtení německy psaných článků vystačíte s pasivem v perfektu či préteritu, v případě modálních sloves s préteritum-formou. V návaznosti na toto téma si v některém z dalších článků vysvětlíme tzv. Zustandspassiv a uvedeme si i jiné formy vyjádření pasivního děje "nepasivní formou" (Passiv-Ersatzformen)Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Trpný rod v přítomném čase

V německém jazyce se poměrně často používá tzv. pasivum nebo-li trpný rod (Passiv), kdy podmět není původcem děje. Platí to např. při popisu pracovních a výrobních postupů, pravidel, ale i v běžném hovoru.

ELEMENTARY

Minulý čas - perfektum

Jak se tvoří a používá perfektum (minulý čas složený).

INTERMEDIATE

Test: Modální slovesa v minulém čase

Zkuste si, zda umíte správně použít tvary modálních sloves v préteritu a perfektu.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Trpný rod v čase minulém a budoucím 7 15429 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů