*
logo
*

Trpný rod v přítomném čase

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.05.2011

V německém jazyce se poměrně často používá tzv. pasivum nebo-li trpný rod (Passiv), kdy podmět není původcem děje. Platí to např. při popisu pracovních a výrobních postupů, pravidel, ale i v běžném hovoru.1) Trpný rod v přítomném čase (Passiv - Präsens)

- tvoří se spojením pomocného slovesa werden v přítomném čase a příslušného slovesa, které je v příčestí minulém (Partizip II) a stojí na konci věty. Sloveso werden stojí ve větě vždy na druhém místě (v případě otázky na prvním).

Příklad:

Der Vorstandsvorsitzende informiert die Aktionäre. (aktivní forma)

Die Aktionäre werden informiert. (pasivní forma)

Jiné příklady:

Die Fenster werden geputzt.
Das Auto wird in der Werkstatt repariert.
Die Briefe werden sortiert.

- subjekt nebývá logicky většinou uveden, ale pokud ho chceme ve větě zdůraznit, tak pomocí předpony von + 3. pád (osoby, instituce) nebo durch + 4. pád (nástroje)

Příklad:

Die Öffentlichkeit wird vom Pressesprecher informiert.
Die Öffentlichkeit wird durch die Zeitung informiert.

- v případě, že ve větě chybí objekt, stojí na prvním místě zájmeno es nebo jiný větný člen

Příklad:

Es wird lange über die Projekte verhandelt.
Über die Projekte wird lange verhandelt.
Lange wird über die Projekte verhandelt.

2) Trpný rod v přítomném čase s modálním slovesem (Passiv mit Modalverben)

- tvoří se spojením modálního slovesa v přítomném čase, které stojí ve větě vždy na druhém místě (v otázce na prvním), příslušného slovesa v příčestí minulém a infinitivu slovesa werden, která stojí na konci věty v tomto pořadí.

Příklad:

Der Hausbesitzer will alle Altbauwohnungen renovieren. (aktivní forma)

Alle Altbauwohnungen sollen renoviert werden. (pasivní forma)

Příště si ukážeme, jak se tvoří pasivum v minulosti a budoucnosti.Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Trpný rod v přítomném čase 13 12930 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 měsíci

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů