*
logo
*

Testy

INTERMEDIATE

Wortschatz - slovesa

Test na doplňování sloves do textu. Pokračování článku »
PRE

Podstatná jména (tvorba slov) - test

Podobný test jako minule, ale tentokrát budeme tvořit slova opačně – ze sloves podstatná jména. Zároveň zopakujeme vazbu sloves s předložkami. Pokračování článku »
INTERMEDIATE

Relativsatz 1 - test

Na procvičení předchozí látky jeden malý testík :) Pokračování článku »
PRE

Reihenfolge der Satzglieder - test

Ordnen Sie die Ergänzungen und Angaben. Notieren Sie die Reihenfolge. Pokračování článku »
PRE

Wortschatz - přídavná jména

Adjektive (Gegensatzwörte) – Freizeit und Unterhaltung. Bilden Sie Gegensatzpaare. Pokračování článku »
PRE

Předložky - test

Několik vět na předložky. Je to sice z historie, ale věty jsem vybral z učebnice biologie pro 10. třídu gymnázia :) Pokračování článku »
ELEMENTARY

Předložky místní - test

Několik vět na procvičení použití předložek. Pokračování článku »
PRE

Perfektum - test č. 1

Krátké cvičení na procvičení minulého času a zároveň na slovní zásobu. Podkladem pro test je známé povídání o detektivovi Müllerovi.

Pokračování článku »
ELEMENTARY

Číslovky - test

Malý test na zopakování německých číslovek.

Pokračování článku »
PRE

Test: Jak dobře znáte členy podstatných jmen? #1

Der, die nebo das? Vyzkoušejte se v prvním z připravované série testů. Tentokrát tu najdete názvy zvířat. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Test: Způsobové sloveso KÖNNEN

Vyzkoušejte si, jak dovedete časovat způsobové sloveso KÖNNEN. Pokračování článku »
ELEMENTARY

Test: Silná slovesa

Vyzkoušejte si časování silných sloves v přítomném čase. Pokračování článku »
STARTER

Test: Pořádek slov v německé větě #1

Vyzkoušejte si, jak zvládnete poskládat oznamovací a tázací věty.

Pokračování článku »
UPPER

Test: Der kleine Apfel

Zkuste do dětské říkanky doplnit slova z rámečku na správná místa v textu. Pokračování článku »
STARTER

Test: Slovesa a jejich infinitivy

Doplňte do rámečku správný infinitiv slovesa. Napomůže vám tvar v různých osobách přítomného času. Pokračování článku »