*
logo
*

Konjuktiv I sloves sein a haben

UPPER Vydáno dne 16.06.2013

Jak vyjádříme domněnku či bez stoprocentní jistoty tvrzení třetí osoby?


Konjuktiv I se používá nejčastěji v nepřímé řeči, kdy vyjadřujeme nějakou domněnku či názor někoho jiného, ale nejsme si zcela jisti o správnosti tohoto tvrzení. Tato forma se používá velmi často např. ve sdělovacích prostředcích (noviny, televizní zprávy), kde jsou sdělovány zprostředkované informace. Ale i v běžné mluvě, u nás bychom v tomto použili nespisovně slovo „prý“. Obdobně použijeme tento obrat i v případě, že si nejsme jistí naší vlastní informací (prý má nové auto, je mu asi už 18 atd.) Nejčastěji vyjadřujeme názor nebo informaci o třetí osobě v jednotném (on, ona) nebo množném čísle (oni).

1) sloveso sein (být)

  • sloveso sein je oproti ostatním slovesům (pravidelným i nepravidelným) značné odlišné a proto s jeho používáním není takový problém
  • dnes se zaměříme pouze na význam býti, protože sein se používá jako pomocné sloveso v tomto významu i v jiných formách (např. er sei gefahren)
  • v případě, že příslušný tvar je stejný jako v oznamovacím způsobu (Indikativ), tak použijeme Konjuktiv II (např. sie/Sie würden sein pro Futur I 3.osoby množného čísla)

Präzens: ich sei du sei(e)st er/sie/es sei wir seien ihr seiet sie seien

Präteritum: ich sei gewesen atd.

Futur I ich werde sein du werdest sein er/sie/es werde sein wir werden sein ihr werdet sein sie/Sie werden sein

Futur II: er/sie/es werde gewesen sein atd.

Příklad:

Jemand hat mir gesagt, dass Julia in Berlin gewesen sei. TTT Peter ist nicht da, er sei wahrscheinlich beim Arzt. TTT

2) sloveso haben (mít)

  • podobně jako u předchozího slovesa se zde zaměříme pouze na význam míti
  • v případě, že příslušný tvar je stejný jako v oznamovacím způsobu (Indikativ), tak použijeme Konjuktiv II (např. sie hätten pro Präsens 3.osoby množného čísla)

Präsens: ich habe du habest er/sie/es habe wir haben ihr habet sie/Sie haben

Präteritum: ich habe gehabt du habest gehabt er/sie/es habe gehabt wir haben gehabt ihr habet gehabt sie/Sie haben gehabt

Futur I er/sie/es werde haben atd.

Futur II: er/sie/es werde gehabt haben atd.

Příklad:

Weißt du etwas davon, dass Heinrich eine neue Adresse habe? TTT

O dalších slovesech si povíme příště.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Číslovky - test

Malý test na zopakování německých číslovek.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení na slovní zásobu (Wortschatz)

Klasický test pro doplňování slov do textu. Podobné testy jsou součástí zkoušek Zertifikat-Deutsch nebo Goethe-Zertifikat na všech úrovních.
INTERMEDIATE

Wohnen test B

Náročnejšia slovná zásoba na tému bývanie.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Konjuktiv I sloves sein a haben 2 4503 Od Navajo poslední příspěvek
před 4 lety