*
logo
*

Způsobová slovesa #1 - Časování v přítomnosti

Vydáno dne 31.03.2013

Způsobová slovesa (Modalverben) jsou důležitou kategorií gramatiky. V tomto článku se podíváme na jejich význam a časování v přítomném čase.

<h3> Způsobová (modální) slovesa v přítomnosti </h3> <p>Způsobové neboli modální sloveso je charakteristické tím, že se většinou (ale ne vždy) ve větě vyskytne ještě s nějakým slovesem dalším. Jeho smyslem je říct, jakým způsobem se děje určitá věc, jestli je to dovoleno, nakázáno, zakázáno a podobně. V němčině máme následující způsobová slovesa: </p>

dürfen <span title=„smět“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> können <span title=„moci, umět“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> mögen <span title=„mít rád“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> müssen <span title=„muset“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> sollen <span title=„mít (za povinnost)“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> wollen <span title=„chtít“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>

<p>Někdy je mezi způsobová slovesa nesprávně zařazováno sloveso wissen <span title=„vědět“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> , ale to je nejspíš tím, že má podobné zvláštnosti v časování. Mezi způsobová slovesa však opravdu NEPATŘÍ!!!</p> <h4>Časování způsobových sloves</h4> <p>První důležitou věcí u způsobových sloves je jejich časování v přítomném čase. Nemusíte se učit nazpaměť celé časování. V podstatě platí, že se způsobová slovesa časují pravidelně v množném čísle, změny jsou pouze v čísle jednotném. Zde změní samohlásku v kmeni (kromě slovesa sollen) a 1. a 3. osoba mají stejný tvar, na rozdíl od klasického časování sloves.</p>

<p>V následující tabulce najdete kompletní přehled časování způsobových sloves v přítomném čase.</p> <table width=„100%“ border=„1“ style=„text-align: center;“>
<tr><td rowspan=„2“>o­soba</td><th>D­ÜRFEN</th><th>KÖNNEN</th­><th>MÖGEN</th><th>MÜSSE­N</th><th>SOL­LEN</th><th>WOL­LEN</th></tr>
<tr><td colspan=„6“><st­rong>Jednotné číslo</strong></td></tr>
<tr><td>ich</­td><td>darf</td><td>kan­n</td><td>mag</td><td>mus­s</td><td>soll</td><td>w­ill</td></tr>
<tr><td>du</t­d><td>darfst</td><td>­kannst</td><td>mag­st</td><td>mus­st</td><td>so­llst</td><td>wi­llst</td></tr>
<tr><td>er, sie, es</td><td>dar­f</td><td>kan­n</td><td>mag</td><td>mus­s</td><td>soll</td><td>w­ill</td></tr>
<tr><td></td><td colspan=„6“><st­rong>Množné číslo</strong></td></tr>
<tr><td>wir</­td><td>dürfen</td><td>kö­nnen</td><td>mögen</td><­td>müssen</td><td>so­llen</td><td>wo­llen</td></tr>
<tr><td>ihr</td><td>dü­rft</td><td>könnt</td><t­d>mögt</td><td>müsst</td­><td>sollt</td><td>­wollt</td></tr>
<tr><td>sie, Sie</td><td>dü­rfen</td><td>können</td>­<td>mögen</td><td>müssen­</td><td>sollen</td><td­>wollen</td></t­r> </table> <h4>Použití způsobových sloves</h4> <p>Jelikož ve větě se způsobovým slovesem dost často použijeme ještě sloveso další, je potřeba si říct, jak věta bude vypadat. Na druhé místo ve větě dáme vyčasované způsobové sloveso a na úplný konec věty pak infinitiv slovesa dalšího. V otázkách je vyčasované způsobové sloveso na začátku věty a infinitiv dalšího slovesa opět na konci. Asi takto:</p>

Petra darf heute Abend nicht ins Kino gehen. <span title=„Petra nesmí dnes večer jít do kina.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> Kannst du Deutsch sprechen? <span title=„Umíš mluvit německy?“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> Ich muss in die Schule gehen. <span title=„Musím jít do školy.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> Wir sollen jeden Tag lernen. <span title=„Máme se každý den učit.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> Ich mag jeden Morgen Kaffee trinken. <span title=„Rád/a každé ráno piji kávu.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>

<p> Jak jsme si řekli na začátku, sloveso v infinitivu se ve větě nemusí objevit vždy. Je to buď tehdy, kdy je jasné, co má věta znamenat (např. Muss du dorthin gehen? Ja, ich muss. <span title=„Musíš tam jít? Ano, musím.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>), nebo velmi často u slovesa mögen, které si vystačí samo (např. Ich mag Schokolade. <span title=„Mám rád/a čokoládu.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>) <h4>Procvičová­ní</h4> <p>Na procvičení zde máte pár vět. Zkuste si je přeložit do němčiny, správné řešení zjistíte po najetí myší na žárovičku.</p>
<blockquote>
Jana musí pracovat i v sobotu. <span title=„Jana muss auch am Samstag arbeiten.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>
Chci jít zítra do divadla. <span title=„Ich will morgen ins Theater gehen.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>
Smíme tu ještě zůstat? <span title=„Dürfen wir hier noch bleiben?“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>
Dnes mám po škole jít hned domů. <span title=„Heute soll ich nach der Schule sofort nach Hause gehen.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>
Nemám rád polévky. <span title=„Ich mag keine Suppe.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>
Mohu ti pomoci s domácí úlohou? <span title=„Kann ich dir bei der Hausaufgabe helfen?“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>
</blockquote> <h4>Pár zajímavostí na konec</h4>
<p>* Sloveso mögen určitě znáte v jiné podobě. Jeho podmiňovací způsob je ich möchte a překládá se jako rád bych, chtěl bych, chci. </p>

Ich möchte etwas zum Essen. <span title=„Chci/ Dal bych si/ Rád bych něco k jídlu.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>

<p>* Slovesem sollen můžete vyjádřit i to, že byste něco měli dělat, aniž byste z něj tvořili podmiňovací způsob.</p>

Wir sollen noch heute etwas machen. <span title=„Ještě dnes bychom měli něco udělat.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>

<p>* Sloveso können se do češtiny překládá jako moci nebo umět. Na první pohled to vypadá komplikovaně a studenti se většinou zaleknou toho, že jsou překlady dva. Ale ve skutečnosti ve větě většinou naprosto jasně vyplyne, který význam je ten správný, takže žádný strach.</p>

Annika kann gut kochen. <span title=„Annika umím dobře vařit.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> Ulrike kann heute bei uns schlafen. <span title=„Ulrika může dnes spát u nás.“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>Články ze stejné rubriky:

Studovala učitelství Německého jazyka pro ZŠ, v rámci studia strávila jeden semestr v rakouském Grazu. Kromě toho byla na ročním Au-pair pobytu v Německu a v současné době pracuje jako ředitelka a lektorka jazykové školy, ve které učí především (ale nejen) německý jazyk.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Způsobová slovesa #1 - Časování v přítomnosti 2 4323 Od Silvie Žaludová poslední příspěvek
před 4 lety
© 2012 Vitware s.r.o.