*
logo
*

Dělení sloves

PRE Vydáno dne 27.03.2013

Jednou z nejdůležitějších kategorií v gramatice jsou slovesa. A abychom se o nich mohli dozvědět co nejvíc, je dobré znát správné názvosloví. Pojmy jako silná a slabá, pravidelná a nepravidelná slovesa jsou nám servírovány poměrně často. Ale jak to s nimi vlastně je a jaké jsou mezi nimi vztahy? Pojďme si to ujasnit.


<h1>Dělení sloves</h1> <p>Slovesa v němčině dělíme na dvě základní skupiny. Na <strong>slovesa pravidelná</strong> a <strong>slovesa nepravidelná</stron­g>. Podívejme se na ně podrobněji.</p>

<h3>Pravidelná slovesa (Regelmäßige Verben)</h3>

<p>Pro zjednodušení jsou to slovesa, která tvoří všechny tvary ve všech osobách, číslech i časech naprosto pravidelně. To znamená, že když se naučíme časovat jedno z nich, umíme tak i všechna ostatní.Slovesům pravidelným se zároveň říká <strong>slovesa slabá (Schwache Verben)</stron­g>.</p>

Ich zeige dir etwas. <span title=„přítomný čas“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> Ich zeigte dir etwas. <span title=" préteritum (ke kmeni vložíme -t-)" class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span> Ich habe dir etwas gezeigt. <span title=„perfektum (před kmenem předpona ge-, za kmenem koncovka -t)“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>

<h3>Nepravidelná slovesa (Unregelmäßige Verben)</h3> <p>U nepravidelných sloves už je to trošku složitější. Platí pro ně, že v minulých časech a často i v přítomném čase mění v určitých případech kmen a vykazují určité nepravidelnosti v porovnání se slovesy pravidelnými. Dělíme je dále na: <ul>
<li><p><stron­g>Silná slovesa (Starke Verben)</strong> – poznáme je tak, že v préteritu a často i v perfektu mají změnu v kmeni, oproti přítomnému času. Navíc v préteritu nepřidávají ke kmenu -t-, jako slovesa pravidelná, a v perfektu končí vždy na koncovku -en. (např. kommen – k<strong>a</stron­g>m – gekomm<strong>en</stron­g>, essen – <strong>a</stron­g>ß – gegess<strong>en</stron­g></p></li>
<li><p><stron­g>Pomocná slovesa (Hilfsverben)</stron­g> – to jsou pouze tato: <i>haben, sein, werden</i>. Pomocná se jim říká proto, že s jejich pomocí se dají vytvořit různé gramatické varianty ostatních sloves. Takže například slovesa haben a sein používáme na vytvoření perfekta a préterita, slovesa werden a sein na vytvoření pasiva (trpného rodu) a sloveso werden na vytvoření budoucího času.</p></li>
<li><p><stron­g>Způsobová (modální) slovesa (Modalverben)</stron­g> – vyjadřují, jakým způsobem se děje určitá činnost. Je jich jen pár, a vyplatí se je umět nazpaměť. Jsou to: <i>dürfen <span title=„smět“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>, können <span title=„moci, umět“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>, mögen <span title=„mít rád“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>, müssen <span title=„muset“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>, sollen <span title=„mít (za povinnost)“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span>, wollen <span title=„chtít“ class=„tooltip­text“><img src=„/images/my­Icon/lightbul­b.png“ alt=„TTT“ /></span></i>. Jejich tvary jsou rozdílné nejen v minulých časech, ale i v přítomném čase. </p></li>
<li><p><stron­g>Smíšená slovesa (gemischte Verben) </strong> – jedná se o slovesa, která se v některých situacích chovají jako slovesa slabá a v jiných jako slovesa silná. Přesněji, ze slabých sloves si vzala tato slovesa koncovky, ať už v přítomném nebo minulém čase, a ze silných sloves si vzala změnu v kmeni v préteritu a perfektu. Je jich jen pár. (např. kennen – kannte – gekannt, bringen – brachte – gebracht, denken – dachte – gedacht).</p></li> <­/ul>Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení na slovní zásobu (Wortschatz)

Klasický test pro doplňování slov do textu. Podobné testy jsou součástí zkoušek Zertifikat-Deutsch nebo Goethe-Zertifikat na všech úrovních.
ELEMENTARY

Číslovky - test

Malý test na zopakování německých číslovek.

INTERMEDIATE

Wohnen test B

Náročnejšia slovná zásoba na tému bývanie.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Dělení sloves 1 1794 Od knezi poslední příspěvek
před rokem