*
logo
*

Betonung einen Satzteil

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.11.2012

Ach ten slovosled, co je vlastně správně?


Slovosledu v německé hlavní větě jsme se poměrně obšírně věnovali v článku „Reihenfolge der Satzglieder (Wortstellung im Hauptsatz)“. Jak bylo řečeno, zdůraznit se dá snad kromě reflexiv (sich) téměř vše a je jen na zkušenostech a citu, zda daná věta bude znít „přijatelně“ či „lehce“ neobvykle. Nicméně v němčině dochází občas ke zdůraznění takových větných členů a tím i ovlivnění celkové skladby věty, že to naopak pro nás může znít značně neobvykle. Dnes si řekneme několik příkladů takového zdůraznění některých větných členů před slovesem a na pozici po ukončení věty (nejčastěji ale bývá v tomto případě ukončena vedlejší větou).

Wortstellungsva­rianten mi besonderer Betonung

1) Verb

Über diesen Aspekt hat noch keiner nachgedacht. TTT Nachgedacht hat noch keiner über diesen Aspekt.

Ich würde das nicht machen. TTT Machen würde ich das nicht.

2) prädikatives Adjektiv

Diese Jacke ist schon schön. TTT Schön ist diese Jacke schon.

3) nominaler Teil einer Nomen-Verb-Verbindung

Heute kommen die neuen VW-Golf Modelle zum Verkauf. TTT Zum Verkauf kommen heute die neuen VW-Golf Modelle.

4) unbestimmtes Objekt

Morgen kaufe ich mir neuen VW Golf. TTT Neuen VW-Golf kaufe ich mir morgen.

5) Vergleich

Ich habe das genauso wie du gemacht. TTT Ich habe das genauso gemacht wie du.

6) Ergänzung

Sie hat im Bereich Sozialarbeiterin ein Studium begonnen. TTT Sie hat ein Studium begonnen, im Bereich Sozialarbeiterin. Ich habe leider keine Kräfte mehr. TTT Ich habe keine Kräfte mehr, leider.

Dále je zcela běžné, že jinak je věta vyjádřena v mluvené a psané formě a to nejen v souvislosti se slovosledem. Věty nejsou pak gramaticky správně, jsou ale „plynulejší“. Ale to až příště.Pokračovat můžete zde:

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář