*
logo
*

Das ist Schlafzimmer vom König, wo sich alles Wichtigste abgespielt hatte - Relativsatz 2

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.11.2012

V souvislosti s prvním článkem o vztažných zájmenech.


Vztažná věta v nemčině nemusí být uvozena jen vztažným zájmenem (kdo, co, jaký aj.), ale i vztažným příslovcem (kde, odkud, kam aj.). Podobné je to i v českém jazyce. Následující přehled obsahuje jen několik příkladů, které doplňují obsahově první článek o vztažných větách.

A) neurčitá osoba – wer, wem, wen

1) wer – kdo

Wer heute Lust hat, kann mit uns Weihnachtslieder singen. TTT

2) wem – komu

Wem es nicht gefällt, kann sich beschweren. TTT

B) vztahující se k obsahu celé věty – was, wo/r (worüber, woran atd.)

1) was – co

Hans hat (das), was Peter sein ganzes Leben gesucht hat. TTT

2) wo/r

Meine Frau hat mir einen Flugschein nach Miami geschenkt, worüber ich mich sehr gefreut habe. TTT

C) při udání místa může být in+zájmeno nahrazeno wo (Dativ) nebo wohin (Akkusativ)

Ich wollte irgendeinmal in einer Stadt wohnen, wo (in der) alle Einwohner nett zu mir sind. TTT

D) určení místa – wo, woher, wohin

Ich ziehe nach Berlin um, wo meine Schwester eine Wohnung gekauft hat. TTT Er wurde in Lübeck geboren, woher auch Thomas und Heinrich Mann stammten (kamen). TTT

E) was – po zájmenech alles, nichts, etwas, vieles a po zpodstatnělých přídavných jménech v superlativu

Das ist alles, was ich habe. TTT Es gibt vieles, was ich euch sagen muss. TTT Das ist das Schlimmste (Beste), was ich je erlebt habe. TTTPokračovat můžete zde:

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář