*
logo
*

Die Frau, die ich immer noch liebe - Relativsatz 1

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.05.2012

Podobně jako v češtině existují i v němčině vztažná zájména, spojující dvě věty.


Princip je téměř identický jako v češtine, je nutné si pouze zapamatovat jednotlivé tvary zájmen a několik pravidel:

1. rod a číslo vztažného zájmena se odvozuje podle podstatného jména na které je odkazován

2. pád zájmena se tvoří podle slovesa vztažné (závislé) věty

3. při výrazech s předložkou stojí předložka před vztažným zájmenem, pád zájmena je určen předložkou

4. po vztažném zájmenu v genitivu následuje podstatné jméno bez členu

5. vztažná věta je větou vedlejší !!!

Tvary zájmen

 
 maskulinneutralfemininPlural
Nominativderdasdiedie
Genitivdessendessenderenderen
Dativdemdemderdenen
Akkusativdendasdiedie

- v případě zájmen rodu mužského můžeme uvedené tvary přeložit jako který, jehož, jemu jeho - podobně i ostatní rody a množné číslo

Příklady:

Eva sucht einen Partner, der ihr ab und zu Blumen schenkt.

Die Getränke, die nicht so kühl lagern müssen, stehen auf dem Balkon.

Er hat besonders große Ohren, mit denen er gut hören kann.

Der Wein, dessen Name mir nicht einfällt, stammt aus Frankreich.

- někdy se používá zájmen welche, welches, welcher, welche jako alternativa k die, das, der, die k zabránění zdvojení stejných zájmen (die die)

Příklad:

An der Uni Leipzig wurde eine Flasche entwickelt, welche die Vorteile von Glas und Kunststoff miteinander verbindet.Pokračovat můžete zde:

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář