*
logo
*

Deutsch als Fremdsprache und Arbeit in Deutschland

ALL LEVELS Vydáno dne 21.11.2011

U článku „Číst nebo nečíst německé knihy?“ se objevilo několik komentářů, které ale patří do zcela jiného, resp. dvou různých témat.


První věc se týkala práce v Německu, což je poněkud složitější záležitost, protože ačkoli od 1. května 2011 platí v Německu pro některé přidružené země EU z 1.5. 2004 (včetně České Republiky) volný pracovní trh, není pro cizinec zcela jednoduché se tu prosadit. Kromě toho, že existují určitá přechodná pravidla při zaměstnávání cizinců, tak je to samozřejmě i silná konkurence v určitých oborech, kde je cizinec velmi znevýhodněn svými jazykovými znalostmi oproti "domorodcům". Osobně nemám příliš zkušeností s touto oblastí, do Německa jsem odcházel již jako zaměstnanec německé agentury a spíše jsem řešil náležitosti spojené s pobytem v Německu. Vím, že zdejší úřad práce (Agentur der Arbeit) pravidelně vypisuje tzv. burzu práce, kterou v příhraničních oblastech navštěvují především občané sousední země a i potenciální zaměstnavatelé jsou tímto směrem orientováni. Zájem je bohužel jen o určité sektory. Např. v Sasku to jsou dělnické a zdravotnické profese, pečovatelé, programátoři. Bližší informace najdete na stránkách úřadu práce - www.arbeitsagentur.de (k dispozici je online Job-burza). Také v Německu existují firmy, které se specializují na vyhledávání pracovních zdrojů. Je zřejmě rozdíl, zda v Německu žijete nebo zda za prací dojíždíte. Je povinné mít při určité výši platu sociální pojištění (sociální pojištění je zde rozčleněno mimo jiné na zákonné důchodové pojištění, zdravotní pojištění nebo sociální pojištění dlouhodobé péče). Nový zaměstnavatel bude většinou vyžadovat průkaz sociálního pojištění, potvrzení zdravotní pojišťovny, občanský průkaz a popř. řidičský průkaz a výpis z rejstříku trestů. U některých zaměstnání budete potřebovat lékařské potvrzení o způsobilosti k práci. Pravděpodobně si budete muset také otevřít konto u banky. V případě, že jste nahlášeni v evidenci obyvatel, což při pobytu v Německu musíte učinit do jednoho, resp. dvou týdnů na příslušném obecním úřadu a poté také na cizineckém úřadu (Ausländerbehörde), bude vám od spolkové centrály pro daně zasláno identifikační číslo, které potřebujete pro daňové přiznání. Pro uznání dávek v nezaměstnanosti musíte mít nahlášený pobyt v Německu. Nevím, zda si stačí najít bydlení, nahlásit se a hned běžet na úřad práce nebo zda musíte v Německu nějakou dobu pracovat, aby vám dávky byly uznány. V každém případě se výše dávek vypočítává z předchozích příjmů a dávky se vyplácí jen určitou dobu. Pak je nutné žádat o sociální podporu. To, zda máte nárok na sociální podporu, zjišťuje i úřad práce, kde jste se nahlásili. To je ve stručnosti asi vše, co souvisí se zaměstnáním.
Pokud se týče jazykových kurzů pro cizince, tak zase záleží na vašem statutu v Německu. Zda jste zaměstnanec, nezaměstnaný, utečenec (což v případě občanů ČR není možné). Pokud jste nezaměstnaný, může vám úřad práce přikázat, abyste se účastnili jazykových kurzů pro cizince. Ty probíhají na tzv. Volkshochschulen (www.vhs.de) a jsou v tomto případě zcela hrazeny částečně úřadem práce a částečně Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Tyto kurzy se nazývají Integrationssprachkurse a jsou od úrovně úplní začátečníci (A1) po úroveň B1. Kurzy probíhají každý den v týdnu (kromě soboty a neděle) a to v počtu 5 učebních jednotek (45 min.). Celkem je to 300 učebních hodin + 45 hodin Orientierungskurs, který je zakončen zkouškou o znalostech základních informací o Německu (zákony, státní správa atd.) Vlastní jazykový kurz je zakončen zkouškou telc (die Europäischen Sprachzertifikate Deutsch) na úrovni B1. Zkouška není povinná, ale při hledání zaměstnání může výrazně pomoci. Pokud jste zaměstnanec, tak na kurz přispíváte. Osobně jsem platil euro za hodinu, co vím, tak později to bylo dvě eura, v novém katalogu a i na stránkách školy není cena uvedena. Platilo, že při úspěšném složení zkoušky s maximálním hodnocením 2, se po podání žádosti polovina zaplacené částky vrátila. Kurzu se účastnili i "přespolní", jezdili pouze na kurz a zase se vraceli zpět do ČR. Netuším, jak je to v tomto případě s platbou, ale předpokládám, že stejně jako u zaměstnanců. Výhodou kurzů je velmi nízká cena, intenzita, rodilý mluvčí. Nevýhodou podle mého názoru byl velký počet účastníků (až 12-20), přičemž někteří neměli příliš velký zájem o studium jazyka (povinně od úřadu práce) a s tím související úroveň. Zájemce o vyšší úroveň (B2, C1 A C2) může při nabídce školy pokračovat i na dalších kurzech, které už probíhají v malých skupinách (5 lidí), ale platí si je zájemce zcela sám. Dnes se cena pohybuje kolem 5 euro za učební jednotku. V porovnání s Goethe Institutem, kde cena začíná na 12 eurech, je to stále výrazně levnější a i síť škol je poměrně větší než u GI, ty jsou většinou jen ve velkých městech. Existují i další možnosti kurzů, např. na vysokých školách, pokud jsou v nabídce. Cena je zhruba mezi VHS a GI (TU Dresden).
Vycházím z vlastních zkušeností, může se to samozřejmě měnit v závislosti na spolkové zemi a na čase. Neručím za správnost těchto údajů. Pokud potřebujete bližší informace, tak např. v Sasku existují organizace, které se specializují na pomoc cizincům při hledání si zaměstnání, bydlení, uznání vzdělání atd. V Pirně je to CJD Jugendmigrationsdienst (www.jmd-pirna.de) Pirna, AWO Sonnenstein GmbH (www.awo-sonnenstein.de) a Caritasverband für Dresden e.V. (www.caritas-dresden.de). Tyto organizace se specializují přímo na tuto činnost, doprovází cizince na příslušné úřady, píší žádosti, ale řeší i problémy související s pravicovým extrémizmem a násilím (např. domácí násilí). Bohužel výše zmíněné organizace nemluví česky (německy, anglicky, rusky, bulharsky, holandsky, ale čeština je jako drahokam :)). Pro Pirnu a okolí v rámci projektu Diverse City vychází nyní informační brožura, na jejímž překladu jsem se podílel :) a bude tedy i v češtině.Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

J. W. Goethe - Erlkönig

Přečtěte si nádhernou a slavnou baladu Erlkönig (Král duchů) od J. W. Goetha a zkuste si ji přeložit. Bublinky s překladem O. Fischera jsou vám k dispozici pro kontrolu.
ALL LEVELS

Bildungsprämie a Weiterbildungsscheck

Možnosti financování dalšího vzdělávání, rekvalifikačních kurzů nebo jazykových kurzů v Německu.
ALL LEVELS

Nothing compares to you v němčině

Slavná písnička od Sinead'O'Connor v německém podání?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Deutsch als Fremdsprache und Arbeit in Deutschland 1 4104 Od DagmarDagmarDasa poslední příspěvek
před 5 lety