*
logo
*

Minulý čas v německém jazyce - préteritum

PRE Vydáno dne 09.10.2011

Dnes bude v návaznosti na článek o perfektu řeč o druhém způsobu vyjádření minulého času a to préteritu.préteritum - Präteritum

- používá se především pro vyjádření minulého času v psané formě - zprávy, média, knihy, pohádky atd.
- dále velmi často i v mluvené formě pro slovesa haben a sein (místo perfekta)
- téměř vždy pro spojení es gibt (es gab) a modální slovesa
- sloveso stojí ve větě na druhém místě s vyjímkou otázky, kde je na místě prvním

1) pravidelná slovesa - regelmäßige Verben

- préteritum u pravidelných sloves se tvoří přídáním přípony (e)te

příklad:

 
 fragenantworten
ichfragteantwortete
dufragtestantwortetest
er, sie, esfragteantwortete
wirfragtenantworteten
ihrfragtetantwortetet
sie, Siefragtenantworteten

Pozor! První a třetí osoba čísla jednotného jsou stejná

2) nepravidelná slovesa - unregelmäßige Verben

- nepravidelná slovesa mají své vlastní tvary préterita, které je nutné se naučit nazpaměť :(

 
 bittenhelfenbleibenkommenstreiten
ichbathalfbliebkamstritt
dubatesthalfstbliebstkamststrittest
er, sie, esbathalfbliebkamstritt
wirbatenhalfenbliebenkamenstritten
ihrbatethalfetbliebetkamtstrittet
sie, Siebatenhalfenbliebenkamenstritten

- u většiny nepravidelných sloves je kladen intonační důraz na první slabiku (

ba:t],
ka:m] atd.)

3) pomocná slovesa - Hilfsverben

 
 habenseinwerden
ichhattewarwurde
duhattestwarstwurdest
er, sie, eshattewarwurde
wirhattenwarenwurden
ihrhattetwartwurdet
sie, Siehattenwarenwurden

4) modalní slovesa - Modalverben

 
 müssensollenkönnendürfenwollenmögen
ichmusstesolltekonntedurftewolltemochte
dumusstestsolltestkonntestdurftestwolltestmochtest
er, sie, esmusstesolltekonntedurftewolltemochte
wirmusstensolltenkonntendurftenwolltenmochten
ihrmusstetsolltetkonntetdurftetwolltetmochtet
sie, Siemusstensolltenkonntendurftenwolltenmochten

- dříve, než se podíváme na plusquamperfektum, tak si zde ještě uvedeme ucelený přehled nejpoužívanějších nepravidelných sloves a i nějaký test, protože jsou to právě slovesa, která tvoří nejdůležitější podstatu při výuce cizího jazykaPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jste tu poprvé?

Jak náš web funguje a co na něm najdete.

ALL LEVELS

Mein Deutsch je tady!

Vítejte na znovuobnoveném webu pro studenty a milovníky němčiny!

ALL LEVELS

FAQ: Často kladené dotazy

Odpovědi na často kladené dotazy.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Minulý čas v německém jazyce - préteritum 4 17108 Od Jindrich Zdrazil poslední příspěvek
před 6 lety