*
logo
*

Trpný rod v přítomném čase

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.05.2011

V německém jazyce se poměrně často používá tzv. pasivum nebo-li trpný rod (Passiv), kdy podmět není původcem děje. Platí to např. při popisu pracovních a výrobních postupů, pravidel, ale i v běžném hovoru.


1) Trpný rod v přítomném čase (Passiv - Präsens)

- tvoří se spojením pomocného slovesa werden v přítomném čase a příslušného slovesa, které je v příčestí minulém (Partizip II) a stojí na konci věty. Sloveso werden stojí ve větě vždy na druhém místě (v případě otázky na prvním).

Příklad:

Der Vorstandsvorsitzende informiert die Aktionäre. (aktivní forma)

Die Aktionäre werden informiert. (pasivní forma)

Jiné příklady:

Die Fenster werden geputzt.
Das Auto wird in der Werkstatt repariert.
Die Briefe werden sortiert.

- subjekt nebývá logicky většinou uveden, ale pokud ho chceme ve větě zdůraznit, tak pomocí předpony von + 3. pád (osoby, instituce) nebo durch + 4. pád (nástroje)

Příklad:

Die Öffentlichkeit wird vom Pressesprecher informiert.
Die Öffentlichkeit wird durch die Zeitung informiert.

- v případě, že ve větě chybí objekt, stojí na prvním místě zájmeno es nebo jiný větný člen

Příklad:

Es wird lange über die Projekte verhandelt.
Über die Projekte wird lange verhandelt.
Lange wird über die Projekte verhandelt.

2) Trpný rod v přítomném čase s modálním slovesem (Passiv mit Modalverben)

- tvoří se spojením modálního slovesa v přítomném čase, které stojí ve větě vždy na druhém místě (v otázce na prvním), příslušného slovesa v příčestí minulém a infinitivu slovesa werden, která stojí na konci věty v tomto pořadí.

Příklad:

Der Hausbesitzer will alle Altbauwohnungen renovieren. (aktivní forma)

Alle Altbauwohnungen sollen renoviert werden. (pasivní forma)

Příště si ukážeme, jak se tvoří pasivum v minulosti a budoucnosti.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Není cesta jako cesta

Když se řekne cesta, může to být dlážděná či asfaltová silnice, může to být cesta kolem světa, která není ani dlážděná, ani asfaltová, může to být cesta z domu do práce autem. My řekneme cesta. V němčině je však nutné tyto rozdíly respektovat a správně popisovat.
ELEMENTARY

Minulý čas v německém jazyce - perfektum

Minulý čas lze v německém jazyce vyjádřit třemi způsoby. Existují dva minulé časy (perfektum a preteritum) a jeden předminulý (plusquamperfek­tum). Dnes si povíme o perfektu.
STARTER

Test: Pořádek slov v německé větě #1

Vyzkoušejte si, jak zvládnete poskládat oznamovací a tázací věty.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Trpný rod v přítomném čase 13 12225 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 měsíci