*
logo
*

Pořádek slov v německé větě

Vydáno dne 13.09.2008

Pokud si myslíte, že v němčině se dá věta poskládat bez ladu a skladu, musím vás zklamat. Němci jsou akurátní i ve svém jazyce a slovosled má svá jasná a nekompromisní pravidla. Jak tedy německou větu poskládat, aby dávala smysl?

Slovosled v německé větě

Oznamovací věta a otázka doplňovací

Podívejme se nejdřív na věty oznamovací a doplňovací otázky (tedy otázky, které začínají tázacím zájmenem - Kdo? Co? Odkud? Komu? atd.)

Zapamatujte si pravidlo č. 1, tedy následující větu: SLOVESO JE VE VĚTĚ VŽDY NA DRUHÉM MÍSTĚ. Můžete tuto větu používat jako zaklínadlo, nalepit si ji nad postel, na lednici, opakovat ji jako mantru, naučit se ji třeba i pozpátku (ětsím méhurd an ydžv ětěv ev ej osevols) - je totiž velmi důležitá. Když si ji zapamatujete, dokážete poskládat slova do vět jako nic. Podívejte se na příklady:

Er kommt aus Bratislava.
Was ist das?
Woher kommst du?
Sonja tanzt sehr gern.
Florian wohnt in Hamburg.
Wo wohnst du?


Další příklady:

Frau Wollner IST zu Hause. Počítáte dobře? Sloveso IST je na místě třetím? Nikoliv. Frau Wollner bereme jako podmět, počítáme tato dvě slůvka jako jedno. 1. Frau Wollner 2. IST 3. zu Hause.

Der Zug aus Köln KOMMT um sieben Uhr. Der Zug aus Köln, tedy podmět, je na prvním místě, následuje sloveso KOMMT a další část věty.

Podívejme se na tabulku:

1. místo ve větěSLOVESOdalší části věty
IchARBEITEjeden Tag.
WoARBEITESTdu?
JetztFAHRENwir in die Schweiz.
WoherKOMMENSie, Frau Schwarz?
SieSUCHTihren Koffer.
Im SommerKOMMENwir nach Tschechien.
Thomas, Laura und SofieGEHENzum Arzt.

V čem se dělají chyby? V tom základním pravidle, tedy pravidle slovesa:

Im Sommer wir nach Tschechien fahren.
Im Sommer kommen wir nach Tschechien.

Wo du arbeitest?
Wo arbeitest du?

Thomas, Laura und Sofie zum Arzt gehen.
Thomas, Laura und Sofie gehen zum Arzt.
Zum Arzt gehen Thomas, Laura und Sofie.

Ich jeden Tag arbeite.
Ich arbeite jeden Tag.


Otázka zjišťovací

Otázkou zjišťovací máme na mysli otázku, která začíná slovesem. BYDLÍŠ v Praze? MÁ děti? V tomto typu otázky je sloveso VŽDY na PRVNÍM MÍSTĚ i v němčině. Tedy: WOHNST du in Prag? HAT sie die Kinder?

Podívejme se na pár příkladů:

Studiert sie Medizin?
Ist hier frei?
Ist das Frau Nowak?
Wartest du schon lange?
Arbeiten Sie hier, Herr Blum?
Haben Sie Feuer?
Seid ihr zu Hause, Kinder?
Hat sie Freunde in der Schweiz?
Hat ihre Wohnung einen Balkon?

 

Jak tedy tvoříme otázky?

Podívejte se na příklady a určitě na to přijdete sami:

Všichni víme, že na samotě u lesa bydlí pan Komárek:
Herr Komarek wohnt in einer Öde am Wald. Věta je oznamovací, sloveso je tedy na DRUHÉM místě.
Herr Komarek in einer Öde am Wald wohnt.

Kdeže to bydlí pan Komárek?
Wo wohnt Herr Komarek? Jedná se o otázku doplňovací, začíná tázacím zájmenem (Kde? Wo?), sloveso je tedy na DRUHÉM místě.
Wo Herr Komarek wohnt?

Bydlí pan Komárek opravdu na samotě u lesa?
Wohnt Herr Komarek in einer Öde am Wald?
Jistě jste poznali otázku zjišťovací - začíná slovesem. To musí být tedy na PRVNÍM místě.
Herr Komarek wohnt in einer Öde am Wald?

Ano, pan Komárek bydlí na samotě u lesa.
Ja, Herr Komarek wohnt in einer Öde am Wald. Sloveso je ve větě oznamovací na druhém místě, to už jsme si říkali.


Pokud se ptáme otázkou zjišťovací a odpovídáme na ni, pouze přehodíme slovosled:

Wohnt er in Prag?
- Er wohnt in Prag.
- Ja, er wohnt in Prag.
- Nein, er wohnt in Brno.


Ptáme-li se otázkou doplňovací, pamatujeme si, že sloveso musí zůstat na druhém místě:

Wo wohnt er?
- Er wohnt in Prag.


Vyjádřený podmět

Určitě jste si z těchto příkladů všimli, že v němčině musí být podmět vždy vyjádřený.

Bydlí v Praze, řekneme v češtině. Ale Němec vždy vyjádří, KDO v Praze bydlí. Nemůžeme tedy říct Wohnt in Prag. , ale vždy podmět vyjádříme, tedy Er wohnt in Prag. nebo Sie wohnt in Prag.

Přijede v sedm hodin.
Er kommt um sieben Uhr.
Sie kommt um sieben Uhr.
Es kommt um sieben Uhr.
(třeba vlak přijede ...)
NIKDY nemůžeme říct pouze větu Kommt um sieben Uhr. Opět zde uplatníme pravidlo o slovese na druhém místě :)


Je to docela jednoduché, ne? Nebojte, určitě přidám k tomuto tématu několik testů, abyste všechno mohli vyzkoušet a zažít.

Test č. 1Články ze stejné rubriky:

Lena Taugeld, učitelka němčiny na volné noze.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pořádek slov v německé větě 24 41903 Od Ivča poslední příspěvek
před 5 lety
© 2012 Vitware s.r.o.