*
logo
*

Pořádek slov v německé větě

STARTER Vydáno dne 13.09.2008

Pokud si myslíte, že v němčině se dá věta poskládat bez ladu a skladu, musím vás zklamat. Němci jsou akurátní i ve svém jazyce a slovosled má svá jasná a nekompromisní pravidla. Jak tedy německou větu poskládat, aby dávala smysl?Slovosled v německé větě

Oznamovací věta a otázka doplňovací

Podívejme se nejdřív na věty oznamovací a doplňovací otázky (tedy otázky, které začínají tázacím zájmenem – Kdo? Co? Odkud? Komu? atd.)

Zapamatujte si pravidlo č. 1, tedy následující větu: SLOVESO JE VE VĚTĚ VŽDY NA DRUHÉM MÍSTĚ. Můžete tuto větu používat jako zaklínadlo, nalepit si ji nad postel, na lednici, opakovat ji jako mantru, naučit se ji třeba i pozpátku (ětsím méhurd an ydžv ětěv ev ej osevols) – je totiž velmi důležitá. Když si ji zapamatujete, dokážete poskládat slova do vět jako nic. Podívejte se na příklady:

Er kommt aus Bratislava. TTT
Was ist das? TTT
Woher kommst du? TTT
Sonja tanzt sehr gern. TTT
Florian wohnt in Hamburg. TTT
Wo wohnst du? TTT

Další příklady:

Frau Wollner IST zu Hause. TTT Počítáte dobře? Sloveso IST je na místě třetím? Nikoliv. Frau Wollner bereme jako podmět, počítáme tato dvě slůvka jako jedno. 1. Frau Wollner 2. IST 3. zu Hause.

Der Zug aus Köln KOMMT um sieben Uhr. TTT Der Zug aus Köln, tedy podmět, je na prvním místě, následuje sloveso KOMMT a další část věty.

Podívejme se na tabulku:

1. místo ve větě SLOVESO další části věty
Ich ARBEITE jeden Tag.
Wo ARBEITEST du?
Jetzt FAHREN wir in die Schweiz.
Woher KOMMEN Sie, Frau Schwarz?
Sie SUCHT ihren Koffer.
Im Sommer KOMMEN wir nach Tschechien.
Thomas, Laura und Sofie GEHEN zum Arzt.

V čem se dělají chyby? V tom základním pravidle, tedy pravidle slovesa:

Im Sommer wir nach Tschechien fahren.
Im Sommer kommen wir nach Tschechien. TTT

Wo du arbeitest?
Wo arbeitest du? TTT

Thomas, Laura und Sofie zum Arzt gehen.
Thomas, Laura und Sofie gehen zum Arzt. TTT
Zum Arzt gehen Thomas, Laura und Sofie. TTT

Ich jeden Tag arbeite.
Ich arbeite jeden Tag. TTT

Otázka zjišťovací

Otázkou zjišťovací máme na mysli otázku, která začíná slovesem. BYDLÍŠ v Praze? MÁ děti? V tomto typu otázky je sloveso VŽDY na PRVNÍM MÍSTĚ i v němčině. Tedy: WOHNST du in Prag? HAT sie die Kinder?

Podívejme se na pár příkladů:

Studiert sie Medizin? TTT
Ist hier frei? TTT
Ist das Frau Nowak? TTT
Wartest du schon lange? TTT
Arbeiten Sie hier, Herr Blum? TTT
Haben Sie Feuer? TTT
Seid ihr zu Hause, Kinder? TTT
Hat sie Freunde in der Schweiz? TTT
Hat ihre Wohnung einen Balkon? TTT

 

Jak tedy tvoříme otázky?

Podívejte se na příklady a určitě na to přijdete sami:

Všichni víme, že na samotě u lesa bydlí pan Komárek:
Herr Komarek wohnt in einer Öde am Wald. TTT
Věta je oznamovací, sloveso je tedy na DRUHÉM místě.
Herr Komarek in einer Öde am Wald wohnt.

Kdeže to bydlí pan Komárek?
Wo wohnt Herr Komarek? TTT
Jedná se o otázku doplňovací, začíná tázacím zájmenem (Kde? Wo?), sloveso je tedy na DRUHÉM místě.
Wo Herr Komarek wohnt?

Bydlí pan Komárek opravdu na samotě u lesa?
Wohnt Herr Komarek in einer Öde am Wald? TTT
Jistě jste poznali otázku zjišťovací – začíná slovesem. To musí být tedy na PRVNÍM místě.
Herr Komarek wohnt in einer Öde am Wald?

Ano, pan Komárek bydlí na samotě u lesa.
Ja, Herr Komarek wohnt in einer Öde am Wald. TTT
Sloveso je ve větě oznamovací na druhém místě, to už jsme si říkali.

Pokud se ptáme otázkou zjišťovací a odpovídáme na ni, pouze přehodíme slovosled:

Wohnt er in Prag? TTT
- Er wohnt in Prag. TTT
- Ja, er wohnt in Prag. TTT
- Nein, er wohnt in Brno. TTT

Ptáme-li se otázkou doplňovací, pamatujeme si, že sloveso musí zůstat na druhém místě:

Wo wohnt er? TTT
- Er wohnt in Prag. TTT

Vyjádřený podmět

Určitě jste si z těchto příkladů všimli, že v němčině musí být podmět vždy vyjádřený.

Bydlí v Praze, řekneme v češtině. Ale Němec vždy vyjádří, KDO v Praze bydlí. Nemůžeme tedy říct Wohnt in Prag. , ale vždy podmět vyjádříme, tedy Er wohnt in Prag. nebo Sie wohnt in Prag.

Přijede v sedm hodin.
Er kommt um sieben Uhr.
Sie kommt um sieben Uhr.
Es kommt um sieben Uhr.
(třeba vlak přijede …)
NIKDY nemůžeme říct pouze větu Kommt um sieben Uhr. Opět zde uplatníme pravidlo o slovese na druhém místě :)

Je to docela jednoduché, ne? Níže si můžete vyzkoušet test.

Test: Pořádek slov v německé větě #1Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení na slovní zásobu (Wortschatz)

Klasický test pro doplňování slov do textu. Podobné testy jsou součástí zkoušek Zertifikat-Deutsch nebo Goethe-Zertifikat na všech úrovních.
STARTER

Familie #1

Slovní zásoba z kruhu rodinného.
INTERMEDIATE

Wohnen test B

Náročnejšia slovná zásoba na tému bývanie.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pořádek slov v německé větě 24 42905 Od Ivča poslední příspěvek
před 6 lety